digital investment fortress investment group crowdfunding investment fund best investment in philippines 2020

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach

Save as PDF

10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Istnieje możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania 10.08.2022 r. o godz. 11:00- Klinij tutaj, aby dołączy do spotkania

 

Dla kogo?

Mikro, mały, średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę główną na terytorium RP, wykonujący aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostający w okresowych trudnościach, który doświadczył:

· spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;

· istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

· niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

 

Co otrzymasz?

· diagnoza kondycji przedsiębiorstwa,

· szkolenia,

· doradztwo,

· mentoring.

 

Dane podmiotu rekrutującego:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

2022-08-05T13:17:34+00:0005.08.2022|