investment advisor definition insurance based investment products impact investment the invisible heart of markets should i invest in disney how to invest in pag ibig mp2 investing corn

Teren inwestycyjny na sprzedaż

Save as PDF

Zapraszamy do przetargu na sprzedaż działki nr 404/2 o powierzchni 2,166 ha, zlokalizowanej w Strefie Inwestycyjnej “Krosno-Lotnisko”. Termin składania pisemnych ofert upływa 12 października 2022 r.

Obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego “Przemysłowa V”, z przeznaczeniem pod produkcję i usługi. Na terenie znajdują się sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć teletechniczna.

Wymagania przetargowe obejmują m.in. zobowiązanie inwestora do zrealizowania inwestycji w ciągu 3 lat, utworzenia nowych miejsc pracy oraz prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ogłoszenie wraz z warunkami przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mapa terenu inwestycyjnego

 Mapa terenu inwestycyjnego

Teren został uzbrojony w ramach projektu “Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

2022-08-17T12:16:59+00:0017.08.2022|