private equity investment trusts buckingham securities & investments ltd general authority for investment egypt investment intermedi investing in southeast asia american expat investing
List intencyjny2020-05-28T09:16:33+00:00
LIST
INTENCYJNY

Przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem terenu inwestycyjnego w Krośnie zapraszamy do złożenia listu intencyjnego za pomocą formularza online.

W dokumencie prosimy przedstawić informacje o firmie oraz planowanej inwestycji. Będzie to podstawa do oceny zamierzenia inwestycyjnego, a po pozytywnej weryfikacji – do uruchomienia procedury przetargowej na zbycie nieruchomości.

Wszystkie informacje dostarczone przez inwestora będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przejdź do e-usługi
ostatnia aktualizacja: 28.05.2020
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT