Nagrody i wyróżnienia2020-04-27T16:12:09+00:00
NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez Miasto Krosno w obszarze gospodarczym:

 • Wyróżnienie za działania na rzecz inwestorów w rankingu przygotowanym przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • XII miejsce Prezydenta Piotra Przytockiego w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek.
 • XIII miejsce w Raporcie Europlis “Ranking Miast dla Młodych 2019” przygotowanym przez Fundację Schumana i Fundację Konrada Adenauera.
 • XIII miejsce w Polsce w rankingu miast, w których żyje się najlepiej, opracowanym przez naukowców z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz dziennikarzy “Polityki”.
 • Wyróżnienie w kategorii “Inwestor” w rankingu “Złota Setka Gmin Podkarpacia”, przygotowanym przez ekspertów z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz redakcję Gazety Codziennej “Nowiny”.
 • II miejsce pod względem wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2018, II miejsce pod względem wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2015  – 2017 oraz VII miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu “Sukces kadencji 2014 – 2018”, opracowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”.
 • I miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST Województwa Podkarpackiego, opracowanym przez Politechnikę Warszawską.
 • V miejsce w Polsce w kategorii „FDI Strategy” w rankingu „Polish Cities of the Future 2017/2018” opracowanym przez „fDi Magazine” z Grupy Financial Times.
 • Tytuł „Złota Gmina na 5!” w badaniu obsługi potencjalnych inwestorów, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji działające w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 • Najwyższa klasa atrakcyjności inwestycyjnej według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 • IV miejsce w Polsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju, opracowanym przez Politechnikę Warszawską.
 • I miejsce w Konkursie „Grunt na Medal 2016”, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Tytuł „Gmina na 5!” i „Złota Gmina 2016” oraz III miejsce w Polsce w badaniu obsługi potencjalnych inwestorów, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 • II miejsce w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”, organizowanym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”.
 • Najwyższa klasa atrakcyjności inwestycyjnej według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016”, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 • Najwyższa klasa atrakcyjności inwestycyjnej według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015”, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Tytuł „Gmina na 5!” i „Złota Gmina na 5!” oraz II miejsce w Polsce w badaniu obsługi potencjalnych inwestorów, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 • XI miejsce w Polsce w Rankingu Miast Uczących się Fundacji Schumana.
 • Wyróżnienie w rankingu „Polish Cities of the Future 2015/2016” w kategorii strategii przyciągania inwestorów, opracowanym przez „fDi Magazine” z Grupy Financial Times.
 • Najwyższa klasa atrakcyjności inwestycyjnej według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014”, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Tytuł „Gmina na 5!” i III miejsce w Polsce w badaniu obsługi potencjalnych inwestorów, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 • I miejsce w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”, organizowanym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”.
 • Najwyższa klasa atrakcyjności inwestycyjnej według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013”, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Tytuł „Gmina na 5!” i III miejsce w Polsce w badaniu obsługi potencjalnych inwestorów, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 • III miejsce w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”, organizowanym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”.
 • Tytuł „Google eMiasto” przyznawany przez firmę Google polskim miastom liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców oraz tytuł najbardziej “internetowego” miasta w województwie podkarpackim pod względem aktywności małych i średnich przedsiębiorców w sieci.

ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT