ocean investments llc hawaii investment platforms public investment fund fs investments un principles for responsible investment jrw investments
Potencjał ludzki2021-06-02T08:53:52+00:00
POTENCJAŁ
LUDZKI
Kształcenie zawodowe
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie
Rynek pracy
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Tworzenie najlepszych warunków dla kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych to jeden z priorytetów strategicznych Krosna. Miasto jest otwarte na współpracę z inwestorami oraz gotowe zapewnić wysoko wykwalifikowane kadry, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracodawców z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, lotniczej, mechanicznej, mechatronicznej, naftowej, elektrycznej, elektronicznej, ICT.

Kształcenie zawodowe na poziomie INŻYNIERSKIM i MAGISTERSKIM

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Nowoczesna uczelnia współpracująca z biznesem, oferująca studia dualne.
Liczba studentów: ok. 2200.

Techniczne kierunki kształcenia:

 • Inżynieria produkcji (studia magisterskie)
 • Mechanika i budowa maszyn (w tym obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, mechanika lotnicza, projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym),
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Budownictwo,
 • Towaroznawstwo,
 • Górnictwo i geologia,
 • Energetyka,
 • Zielarstwo,
 • Produkcja i bezpieczeństwo żywności,
 • Rolnictwo.

Humanistyczne kierunki kształcenia:

 • Filologia angielska,
 • Dwujęzykowe studia dla tłumaczy,
 • Zarządzanie (studia magisterskie),
 • Pedagogika,
 • Pielęgniarstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Wychowanie fizyczne.

Absolwenci z tytułem inżyniera podejmują pracę lub kontynuują naukę na uczelniach wyższych, głównie w Rzeszowie (60 km), Krakowie (180 km), Lublinie (230 km), Katowicach (245 km) i Warszawie (350 km).

Kształcenie zawodowe na poziomie ŚREDNIM

Krośnieńskie szkoły średnie oferują wysoki poziom kształcenia zawodowego, potwierdzony w wielu ogólnopolskich konkursach i rankingach.

Liczba uczniów szkół średnich na terenie Krosna: 5353
Liczba uczniów na kierunkach technicznych: 2995

Szkoły techniczne oferujące najwyższy poziom kształcenia:

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

 • Kierunki kształcenia: technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich techników.
 • W 2018 r. w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” szkoła znalazła się na 6 miejscu w Polsce i pozostaje najlepszym technikum w województwie podkarpackim.
 • Liczba uczniów: 1061.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

 • Kierunki kształcenia: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich szkół motoryzacyjnych.
 • W 2017 r. uzyskała tytuł drugiej najlepszej szkoły samochodowej w Polsce.
 • Posiada wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczne pracownie i laboratoria Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Przy szkole działa także Centrum Edukacji Technicznej HAAS, oferujące kursy operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Liczba uczniów: 657.

Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

 • Jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w branży naftowej i gazowej,
 • Kierunki kształcenia: technik wiertnik, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik logistyk, ślusarz, monter systemów rurociągowych.
 • Liczba uczniów: 722.
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KROŚNIE

W Krośnie funkcjonuje Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, wyposażone w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia, zakupione w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nowoczesna infrastruktura przystosowana jest do kształcenia m.in. operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, programistów CNC, specjalistów w zakresie technik projektowania CAD/CAM, mechaników, mechatroników, spawaczy, mechaników lotniczych. Laboratoria wykorzystywane są w procesie kształcenia uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz do podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw.

Liczba laboratoriów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii:

20

Liczba uczniów szkół średnich korzystających z laboratoriów rocznie:

700

Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów rocznie:

200

LABORATORIA REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Branża mechaniczna i mechatroniczna:

 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • napraw maszyn i urządzeń,
 • silników spalinowych i budowy pojazdów,
 • elektrotechniki i mechatroniki,
 • mechatroniki,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • metrologii,
 • obróbki skrawaniem,
 • obrabiarek konwencjonalnych,
 • obrabiarek CNC,
 • programowania obrabiarek CNC,
 • CAD/CAM,
 • obróbki cieplno-chemicznej,
 • spawalnictwa.

Branża lotnicza:

 • materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych,
 • obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych,
 • budowy i eksploatacji statków powietrznych,
 • symulacji lotów (m.in. z symulatorem lotów Elite Evolution S812 FNTP II, w klasie statków powietrznych Piper Arrow, Piper Seneca, Cessna 172 RG),
 • nawigacji (w tym 2 motoszybowce turystyczne Pipistrel Sinus, 2 szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe – ALLSTAR PZL – PERKOZ,
  2 szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe – ALLSTAR PZL – JUNIOR, dwie wyciągarki szybowcowe i przyczepy do transportu szybowców),
 • radionawigacji.

Operatorzy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie:

Rynek pracy

Pomimo tego, iż stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Miasta Krosna należy do najniższych w kraju, istnieją duże możliwości pozyskania pracowników. Krosno jest ośrodkiem, który przyciąga pracowników z okolicznych gmin i powiatów. Jest jednym z najbardziej napływowych ośrodków województwa podkarpackiego jeśli chodzi o dojazdy do pracy.

STOPA BEZROBOCIA

Miasto Krosno: 3,1*

Powiat krośnieński: 6,9%*

Województwo podkarpackie: 9,0%*

Polska: 6,3%*

LICZBA ZAREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Miasto Krosno: 932*

Powiat krośnieński: 2 502*

*Dane GUS wg stanu na 30.04.2021 r.

Mapa: Obszar dojazdów do pracy do Krosna

Populacja obszaru: 495,9 tys. osób.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na obszarze: 17,9 tys. osób.

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W KROŚNIE

35,1 tys.

W TYM STALI MIESZKAŃCY MIASTA

20,7 tys.

OSOBY SPOZA KROSNA

14,4 tys.
ostatnia aktualizacja: 02.06.2021
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT