Akademia Kompetencji Menadżera

Save as PDF

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ogłosiła nabór do projektu „Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”. Twoja firma może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej.

Nabór trwa od 28 stycznia od godz. 8:00 do 10 lutego 2021 roku do godz. 15:00.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
• należą do sektora MMŚP;
• posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;
• planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
• posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
• spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
• nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”;
• otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
• wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:
• właściciele MŚP;
• pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
• pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Szczegółowe informacje:
https://www.marr.com.pl/Akademia_1.html

 

2021-02-01T12:49:21+00:0001.02.2021|