alternative investment platforms investment grants definition large investment projects adp investments
Oferty inwestycyjne2022-02-17T11:28:28+00:00
OFERTY
INWESTYCYJNE

Zapoznaj się z ofertami inwestycyjnymi na portalu mapowym i zaprojektuj swoją inwestycję.

Przejdź do mapy
inwestorzy_2022.02.17

Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” to obszar zlokalizowany w południowej części miasta, w rejonie ulic Lotników – Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Tereny są przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i usługowe. Są kompleksowo uzbrojone i objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grunty

  • powierzchnia ogółem: 49,5923 ha,
  • powierzchnia terenów udostępnionych inwestorom: 39,4893 ha (80%),
  • wartość gruntów sprzedanych: 10 749 601 PLN,
  • wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 5 598 600 PLN.

Inwestorzy

  • liczba inwestorów: 27,
  • liczba zrealizowanych inwestycji: 11,
  • stan zatrudnienia: 537 etatów.

Strefa została uzbrojona w dwóch etapach:

  • I etap, zrealizowany w latach 2007-2013 – uzbrojenie ok. 35 ha gruntów w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  • II etap, zrealizowany w latach 2010 – 2015 w ramach projektu pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Powierzchnia strefy zwiększyła się do ok. 49,6 ha.

Pierwsi inwestorzy nabyli tereny w 2013 r., są to firmy Splast Sp. z o.o. Sp.k. oraz Eco-Line Piotr Potocki.

Firmy inwestujące w strefie mogą korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

Nowe tereny inwestycyjne

Nowa strefa inwestycyjna o powierzchni ok. 100 ha powstaje na terenie przyłączonym do Krosna od 1 stycznia 2021 r. Teren stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Krosna. Jest zlokalizowany przy drodze krajowej nr 19, w sąsiedztwie planowanego węzła Krosno – Północ na projektowanej drodze ekspresowej S19. Teren przylega do linii kolejowej nr 108.

Obecnie trwa proces opracowania dokumentów planistycznych: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Strefa będzie przeznaczona pod innowacyjne inwestycje w branżach produkcyjnej i usługowej.
W kolejnych etapach planowana jest budowa drogi dojazdowej oraz sieci uzbrojenia terenu.

Poszukujesz hali produkcyjno – magazynowej do wynajęcia? Sprawdź ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.:

HALA DO WYNAJĘCIA

ostatnia aktualizacja: 17.02.2022
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT