Oferty inwestycyjne2023-01-02T16:27:33+00:00
OFERTY
INWESTYCYJNE

Zapoznaj się z ofertami inwestycyjnymi na portalu mapowym i zaprojektuj swoją inwestycję.

Przejdź do mapy
Mapka przedstawiająca stan zainwestowania Strefy Inwestycyjnej "Krosno-Lotnisko"

Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko” to obszar zlokalizowany w południowej części miasta, w rejonie ulic Lotników – Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Tereny są przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i usługowe. Są kompleksowo uzbrojone i objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grunty

  • powierzchnia ogółem: 49,5923 ha,
  • powierzchnia terenów udostępnionych inwestorom: 41,6553 ha (84%),
  • wartość gruntów sprzedanych: 12 354 601 PLN,
  • wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 5 598 600 PLN.

Inwestorzy

  • liczba inwestorów: 28,
  • liczba zrealizowanych inwestycji: 14,
  • stan zatrudnienia: 567 etatów.

Strefa została uzbrojona w dwóch etapach:

  • I etap, zrealizowany w latach 2007-2013 – uzbrojenie ok. 35 ha gruntów w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  • II etap, zrealizowany w latach 2010 – 2015 w ramach projektu pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Powierzchnia strefy zwiększyła się do ok. 49,6 ha.

Pierwsi inwestorzy nabyli tereny w 2013 r., są to firmy Splast Sp. z o.o. Sp.k. oraz Eco-Line Piotr Potocki.

Firmy inwestujące w strefie mogą korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

Nowe tereny inwestycyjne

Nowa strefa inwestycyjna o powierzchni ok. 100 ha powstaje na terenie przyłączonym do Krosna od 1 stycznia 2021 r. Teren stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Krosna. Jest zlokalizowany przy drodze krajowej nr 19, w sąsiedztwie planowanego węzła Krosno na projektowanej drodze ekspresowej S19. Teren przylega do linii kolejowej nr 108.

Obecnie trwa proces opracowania dokumentów planistycznych: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Strefa jest przeznaczona pod innowacyjne inwestycje w branżach produkcyjnej i usługowej.

Lista danych dotyczących terenu – do pobrania

Poszukujesz hali produkcyjno – magazynowej do wynajęcia? Sprawdź ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.:

HALA DO WYNAJĘCIA

ostatnia aktualizacja: 02.01.2023
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT