List intencyjny2022-01-19T14:14:18+00:00
LIST
INTENCYJNY

Przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem terenu inwestycyjnego w Krośnie zapraszamy do złożenia listu intencyjnego za pomocą formularza online.

W dokumencie prosimy przedstawić informacje o firmie oraz planowanej inwestycji. Będzie to podstawa do oceny zamierzenia inwestycyjnego, a po pozytywnej weryfikacji – do uruchomienia procedury przetargowej na zbycie nieruchomości.

Wszystkie informacje dostarczone przez inwestora będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przejdź do e-usługi

List intencyjny można przesłać także pocztą tradycyjną, korzystając z załączonego formularza:

list_intencyjny

ostatnia aktualizacja: 19.01.2022
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl