future investment initiative esg investing research small investment online business effective investment private equity investment trusts
Wsparcie dla start-upów2020-11-25T10:03:14+00:00
WSPARCIE DLA
START-UPÓW

Jak założyć firmę

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Inkubator Przedsiębiorczości

Inne formy wsparcia

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej obejmują:

  • indywidualną działalność gospodarczą (samozatrudnienie),
  • spółkę cywilną,
  • spółki prawa handlowego:
    • kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
    • osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna).

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą otwierać w Polsce oddziały oraz przedstawicielstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej oraz procedur związanych z zakładaniem firmy dostępne są w Serwisie informacyjno – usługowym dla przedsiębiorcy:

Zakładanie firmy

W przypadku wyboru indywidualnej działalności gospodarczej, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można dokonać w Urzędzie Miasta Krosna. Sprawy związane z CEIDG prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, pokój nr 002 (parter), tel. +48 13 47 43 022, e-mail: so@um.krosno.pl.

WSPARCIE Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie dysponuje środkami na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (ze środków Funduszu Pracy, środków europejskich oraz PFRON).
Szczegółowe informacja o zasadach przyznawania wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie:

PUP KROSNO

Osoby bezrobotne, absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów mogą skorzystać także z nisko oprocentowanej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Szczegółowe informacje:

PIERWSZY BIZNES
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Młode firmy mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o.

Inkubator wspiera firmy z sektora MŚP m.in. poprzez udostępnianie powierzchni do prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach, świadczenie usług konsultacyjno – doradczych, informacyjnych, finansowo – księgowych, doradztwa prawnego, a także pomocy w pozyskiwaniu dotacji lub pożyczek z dostępnych funduszy.

Szczegółowe informacje:

KRINTECH

W 2021 r. w Krośnie powstanie nowy inkubator przedsiębiorczości, który będzie dysponował powierzchnią ponad 5 tys. m2. Głównym elementem projektu jest hala produkcyjna, umożliwiająca wydzielenie kilkunastu modułów produkcyjno – usługowych dla beneficjentów inkubatora. Zostanie także udostępniona nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń biurowa i usługowa.

Inkubator powstaje w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

INNE FORMY WSPARCIA

Wsparcie dla nowych innowacyjnych firm oferuje Polski Fundusz Rozwoju, m.in. w zakresie docierania do potencjalnych inwestorów oraz pozyskiwania dofinansowania z innych źródeł, profesjonalnego doradztwa na wszystkich etapach rozwoju, a także promocji na najważniejszych targach i wydarzeniach branżowych.

PFR
Wspieraniem start-upów działających w regionie zajmuje się akcelerator Start in Podkarpackie. Organizuje szkolenia, warsztaty, spotkania  mentorami, pomaga w pozyskiwaniu kapitału, m.in. poprzez aniołów biznesu oraz fundusze venture capital.

Więcej informacji:

START IN PODKARPACKIE
ostatnia aktualizacja: 25.11.2020
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT