Infrastruktura techniczna2023-12-12T14:24:12+00:00
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Krosno dysponuje bardzo dobrze rozwiniętymi sieciami: energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną
i szerokopasmową. W mieście znajdują się nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Oczyszczalnia Ścieków.

   PRĄD

   WODOCIĄGI I KANALIZACJA

   GAZ

   INTERNET

PRĄD

Obszar Krosna zasilany jest z trzech stacji elektroenergetycznych (GPZ), którymi zarządza PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Linie elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie istniejących oraz przyszłych odbiorców.

Obszar Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” posiada możliwość przyłączenia do sieci średniego oraz niskiego napięcia. Aktualnie zasoby mocy w stacji transformatorowej na terenie Strefy wynoszą ok. 15 MW.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydaje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Dane kontaktowe:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

ul. 8 Marca 8
35-065 Rzeszów
tel. +48 17 749 70 00
e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl

GAZ

Lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego sieci gazowej na terenie Krosna jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Odbiorcy zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej nie mniejszej niż 31 MJ/m3. Sieć gazowa z możliwością przyłączenia znajduje się na obszarze Strefy Inwestycyjnej “Krosno – Lotnisko”.

Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci obsługuje Gazownia w Krośnie.

Dane kontaktowe:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
tel. +48 13 443 72 00
e-mail: jaslo@psgaz.pl

Gazownia w Krośnie

ul. Hutnicza 1
38-400 Krosno
tel. +48 13 445 17 18

Wodociągi i kanalizacja

Zaopatrzenie w wodę na terenie Krosna odbywa się z trzech ujęć. Istnieje duża rezerwa zasobów wody. Tereny Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” są doskonale zaopatrzone w wodę, zarówno dla celów socjalnych, jak i przemysłowych. Każda z oferowanych działek posiada wodociąg oraz kanalizację w obrębie terenu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dostępna objętość wody wynosi ok. 4000 m3/24 h, a maksymalna objętość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 3800 m3/24 h.

Warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wydaje spółka miejska – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. – Wodociągi Krośnieńskie.

Dane kontaktowe:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Wodociągi Krośnieńskie

ul. A. Fredry 12
38-400 Krosno
tel. +48 13 43 683 11
e-mail: poczta@ekrosno.pl

Tereny inwestycyjne są uzbrojone w miejską sieć kanalizacji deszczowej. Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydaje Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Krosna
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel. +48 13 47 43 632
e-mail: os@um.krosno.pl

INTERNET

Na terenie Krosna została wybudowana miejska sieć szerokopasmowa, która jest dostępna m.in. dla przedsiębiorców inwestujących w Strefie Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko”. Prędkość łącza wynosi 1 Gb/s.

Infrastrukturą zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  Odbiorcy mogą korzystać z usług różnych operatorów telekomunikacyjnych.

ostatnia aktualizacja: 12.12.2023
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl