Krosno w liczbach2023-01-02T14:33:03+00:00
KROSNO
W LICZBACH

Krosno jest jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków gospodarczych w województwie podkarpackim.

Silnie oddziałuje na okoliczne tereny powiatu krośnieńskiego, z którym tworzy spójny obszar funkcjonalny.

Miasto jest ponadlokalnym centrum administracyjnym, handlowo – usługowym i przemysłowym, a także edukacyjnym oraz kulturalnym.

45 km2 POWIERZCHNIA 992 km2
44 687 MIESZKAŃCY 109 633
STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW
16,8% WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 19,4%
56,5% WIEK PRODUKCYJNY 59,4%
26,7% WIEK POPRODUKCYJNY
21,2%
GOSPODARKA
5 866 PODMIOTY GOSPODARCZE 8 955
39 PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 18
Struktura podmiotów gospodarczych
1 097 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 2 719
4 756 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 055
13 ROLNICTWO, LEŚNICTWO 181
RYNEK PRACY
2,4% STOPA BEZROBOCIA 7,5%
699 BEZROBOTNI 1 933
4 981,20 PLN PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO 4 432,75 PLN
83,0% PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ 73,9%


ostatnia aktualizacja: 02.01.2023
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT