Krosno w liczbach2024-07-02T10:22:26+00:00
KROSNO
W LICZBACH

Krosno jest jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków gospodarczych w województwie podkarpackim.

Silnie oddziałuje na okoliczne tereny powiatu krośnieńskiego, z którym tworzy spójny obszar funkcjonalny.

Miasto jest ponadlokalnym centrum administracyjnym, handlowo – usługowym i przemysłowym, a także edukacyjnym oraz kulturalnym.

45 km2 POWIERZCHNIA 992 km2
44 060 MIESZKAŃCY 108 659
STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW
16,8% WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 19,1%
55,3% WIEK PRODUKCYJNY 58,7%
27,9% WIEK POPRODUKCYJNY
22,1%
GOSPODARKA
6 127 PODMIOTY GOSPODARCZE 9 505
32 PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 18
Struktura podmiotów gospodarczych
1 192 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 2 972
4 921 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 341
14 ROLNICTWO, LEŚNICTWO 192
RYNEK PRACY
2,9% STOPA BEZROBOCIA 8,3%
790 BEZROBOTNI 2 221
5 420,94 PLN PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO 4 841,46 PLN
80,8% PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ 72,2%


ostatnia aktualizacja: 02.07.2024
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl