Krosno w liczbach2019-05-20T16:29:17+00:00
KROSNO
W LICZBACH

Krosno jest jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków gospodarczych w województwie podkarpackim.

Silnie oddziałuje na okoliczne tereny powiatu krośnieńskiego, z którym tworzy spójny obszar funkcjonalny.

Miasto jest ponadlokalnym centrum administracyjnym, handlowo – usługowym i przemysłowym, a także edukacyjnym oraz kulturalnym.

44 km2 POWIERZCHNIA 926 km2
46 600 MIESZKAŃCY 112 481
STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW
16,6% WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 19,2%
60,4% WIEK PRODUKCYJNY 62,2%
23% WIEK POPRODUKCYJNY
18,6%
GOSPODARKA
5 677 PODMIOTY GOSPODARCZE 7783
56 PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 20
Struktura podmiotów gospodarczych
1 006 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 2 204
4 654 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 406
17 ROLNICTWO, LEŚNICTWO 173
RYNEK PRACY
2,7% STOPA BEZROBOCIA 5,9%
826 BEZROBOTNI 2 130
3 608,07 PLN PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO 3 251,14 PLN
79,7% PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ 71,8%


ostatnia aktualizacja: 20.05.2019
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT