Krosno w liczbach2021-01-05T14:42:40+00:00
KROSNO
W LICZBACH

Krosno jest jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków gospodarczych w województwie podkarpackim.

Silnie oddziałuje na okoliczne tereny powiatu krośnieńskiego, z którym tworzy spójny obszar funkcjonalny.

Miasto jest ponadlokalnym centrum administracyjnym, handlowo – usługowym i przemysłowym, a także edukacyjnym oraz kulturalnym.

44 km2 POWIERZCHNIA 926 km2
46 291 MIESZKAŃCY 112 283
STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW
16,4% WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 18,9%
58,2% WIEK PRODUKCYJNY 61,0%
25,4% WIEK POPRODUKCYJNY
20,1%
GOSPODARKA
5 528 PODMIOTY GOSPODARCZE 8 014
41 PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 17
Struktura podmiotów gospodarczych
992 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 2 314
4 519 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 528
17 ROLNICTWO, LEŚNICTWO 172
RYNEK PRACY
3,0% STOPA BEZROBOCIA 6,1%
890 BEZROBOTNI 2 188
4 217,51 PLN PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO 3 790,78 PLN
81,4% PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ 73,2%


ostatnia aktualizacja: 05.01.2021
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT