fomo investing harvest investment group ally invest login huawei investment & holding
Krosno w liczbach2021-06-02T08:40:00+00:00
KROSNO
W LICZBACH

Krosno jest jednym z najlepiej rozwiniętych ośrodków gospodarczych w województwie podkarpackim.

Silnie oddziałuje na okoliczne tereny powiatu krośnieńskiego, z którym tworzy spójny obszar funkcjonalny.

Miasto jest ponadlokalnym centrum administracyjnym, handlowo – usługowym i przemysłowym, a także edukacyjnym oraz kulturalnym.

44 km2 POWIERZCHNIA 926 km2
45 944 MIESZKAŃCY 111 905
STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW
16,4% WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 18,8%
57,6% WIEK PRODUKCYJNY 60,7%
26,0% WIEK POPRODUKCYJNY
20,5%
GOSPODARKA
5 755 PODMIOTY GOSPODARCZE 8 527
42 PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 18
Struktura podmiotów gospodarczych
1 075 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 2 549
4 665 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 802
15 ROLNICTWO, LEŚNICTWO 176
RYNEK PRACY
3,1% STOPA BEZROBOCIA 6,9%
932 BEZROBOTNI 2 502
4 217,51 PLN PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO 3 790,78 PLN
81,4% PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ 73,2%


ostatnia aktualizacja: 02.06.2021
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT