Otoczenie biznesu2018-10-23T13:00:57+00:00
OTOCZENIE
BIZNESU
„KRINTECH” Sp. z o.o.

Krośnieński Inkubator Technologiczny to spółka miejska, której celem jest promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie początkujących przedsiębiorców w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do firm wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Inkubator oferuje lokale do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia produkcyjna, usługowa, magazynowa), obsługę administracyjno – biurową, doradztwo oraz promocję. Firmom rozpoczynającym działalność w Inkubatorze oferowane są preferencyjne stawki czynszu – np. w pierwszym półroczu działalności czynsz wynosi jedynie 25% stawki bazowej. Wsparcie dla beneficjentów udzielane jest w ramach pomocy de minimis. Okres inkubacji trwa do 5 lat.

Więcej…
Podkarpacka Izba Gospodarcza

Bezpłatne usługi informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw świadczy Lokalny Punkt Konsultacyjny PIG w Krośnie.
Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom m. in.:

 • poszukiwanie partnera lub kooperanta za granicą,
 • udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych, forach gospodarczych,
 • usługi informacji gospodarczej i wymiany ofert,
 • organizację targów i wystaw,
 • organizowanie spotkań, seminariów,
 • szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia firmy,
 • usługi w zakresie szkoleń pracowników, ich rekrutacji, wdrażania systemów motywacyjnych,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planu oraz w zakresie opracowywania wniosków kredytowych,
 • promocję na stronach internetowych PIG oraz instytucji współpracujących,
 • promocję w wydawnictwach Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
 • usługi reklamowo – poligraficzne,
 • usługi informatyczne.
Więcej…
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego “Dolina Lotnicza”

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” skupia ponad 150 członków, w tym firmy z Krosna. Jest największym polskim klastrem przemysłowym o światowej randze, a jego działalność przekłada się na dynamiczny rozwój województwa podkarpackiego. Dolina Lotnicza rozwija efektywny kosztowo łańcuch dostawców, promuje polski przemysł lotniczy, a także współpracę biznesu z uczelniami technicznymi oraz instytutami naukowymi i badawczymi.

Więcej…
Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, Centrum Badawczo – Rozwojowe B-4

Koordynatorem Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego jest Stowarzyszenie B-4. Klaster zrzesza ok. 40 podmiotów, w tym przedsiębiorców, jednostki naukowo – badawcze i instytucje otoczenia biznesu. Świadczy pomoc firmom z branży lotniczej i okołolotniczej.  W 2017 roku powołano Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Napędowych i Lotniczych B-4, które dzięki doświadczeniu kadry badawczej oraz wyposażeniu w stanowiska badawcze i oprogramowanie Ansys Mechanical CFD , prowadzi badania własne i zlecone z zakresu technologii: napędów elektrycznych (zwłaszcza napędy wodne i lotnicze), lotniczych (projektowanie UAV oraz ULM), a także sprzętu nurkowego –skuterów podwodnych oraz konsol nawigacyjnych dla nurków.

Więcej…
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego. RARR S.A. współpracuje z wieloma instytucjami, promuje region, a także wspomaga samorządy lokalne. Kluczowymi polami aktywności RARR S.A. są:

 • przedsiębiorcy i ich konkurencyjność,
 • samorządy,
 • szkolenia i promocja wysoko wykwalifikowanych kadr,
 • inwestycje i innowacyjność regionu.

Punkt Konsultacyjny w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy bezpłatne usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Z usług informacyjnych korzystać mogą przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Są one bezpłatne i obejmują informacje m.in. na temat administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł, a także pomoc w skorzystaniu z usług specjalistycznych przydatnych w prowadzeniu firmy.

Usługa doradcza skierowana jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W jej ramach udzielane są informacje w kwestiach formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego), organizacji przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie zakresu obowiązków i regulaminu pracy), a także finansów przedsiębiorstwa.

Usługa doradcza w prowadzeniu działalności gospodarczej przeznaczona jest dla już działających firm. Przedsiębiorcy mogą uzyskać doradztwo w bieżących sprawach, tj. strategia marketingowa, dokumenty niezbędne do ZUS, dobór personelu, wybór formy opodatkowania.

W strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działa Centrum Obsługi Inwestora (COI).

Główne zadania COI:

 • świadczenie kompleksowych usług doradczych dla inwestorów krajowych i zagranicznych (informacje na temat procedur administracyjno-prawnych rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce, pomoc w wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, dane o stanie inwestycji w regionie, informacje społeczno-gospodarcze o regionie dla potrzeb inwestora, m.in. potencjał kadrowy, informacje o bezrobociu, lokalne zachęty dla inwestorów),
 • prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych,
 • organizacja szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w zakresie przyciągania i promocji inwestycji,
 • organizacja wyjazdów na targi oraz przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych.
Więcej…
Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządu województwa i oferuje instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Celem działalności Spółki jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Fundusz zajmuje się przede wszystkim dystrybucją szeroko rozumianych instrumentów inżynierii finansowej, głównie pożyczek i poręczeń kredytowych.

Więcej…
Cech Rzemiosł Różnych

Cech zrzesza przedstawicieli wielu branż, m.in.: fryzjerstwa, cukiernictwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, ślusarstwa, piekarstwa.

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie organizuje różnego rodzaju szkolenia i kursy przygotowujące do wykonywania konkretnych zawodów.

Więcej…
Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych

Unia zrzesza krośnieńskich przedsiębiorców różnych branż, jest organizacją wspierającą i promującą lokalny biznes. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości, integruje lokalną społeczność, popularyzuje tradycję i kulturę regionu oraz produkty lokalne.

ostatnia aktualizacja: 23.10.2018
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl