Obsługa inwestorów2024-07-02T09:10:58+00:00
OBSŁUGA
INWESTORÓW

Inwestorów zainteresowanych Krosnem zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

  • Udzielamy kompleksowych informacji na temat oferty inwestycyjnej Krosna, w tym m.in. charakterystyki terenów inwestycyjnych, lokalnej gospodarki, edukacji i rynku pracy, zachęt inwestycyjnych.
  • Organizujemy wizyty potencjalnych inwestorów w Krośnie, prezentacje terenów inwestycyjnych, spotkania z partnerami (m.in. uczelniami i szkołami zawodowymi, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, firmami HR, gestorami sieci uzbrojenia terenu, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Krośnie).
  • Opracowujemy analizy możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych inwestora we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, uczelniami i szkołami zawodowymi, a także firmami HR.
  • Pomagamy dobrać odpowiednią nieruchomość do konkretnych potrzeb i zamierzeń inwestora. Analizujemy zgodność zamierzenia inwestora z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  • Współpracujemy z gestorami sieci uzbrojenia terenu – m.in. zakładem energetycznym, gazowniczym, wodociągowym. Organizujemy spotkania z dystrybutorami mediów. Na wniosek inwestora występujemy do o wydanie warunków technicznych przyłączenia planowanej inwestycji do sieci, co przyspiesza proces inwestycyjny.
  • Pomagamy nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi.
  • Współpracujemy z mieleckim oddziałem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC i prowadzi sprawy udzielania wsparcia w postaci zwolnień z podatku dochodowego dla inwestorów. Organizujemy spotkania informacyjne z przedstawicielami ARP.
  • Koordynujemy proces inwestycyjny. Większość spraw związanych z procesem inwestycyjnym prowadzi Urząd Miasta Krosna (np. wydaje decyzje o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, decyzje środowiskowe, decyzje o pozwoleniu na budowę). Na bieżąco monitorujemy przebieg procedur, dbamy o szybki obieg dokumentów i sprawność postępowań.
  • Oferujemy wsparcie poinwestycyjne – reagujemy na zgłaszane potrzeby oraz ewentualne problemy wymagające zaangażowania władz lokalnych (np. w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, kształcenia kadr, tworzenia programów mieszkaniowych dla pracowników, dostosowania komunikacji miejskiej do trybu pracy firmy, udzielania ulg podatkowych, wspólnych inicjatyw promocyjnych i in.).

Wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Czuwamy nad tym, aby Twoja inwestycja przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

Kontakt dla inwestorów:

Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. +48 13 47 43 301, tel. kom. +48 609 064 887,  e-mail: ri@um.krosno.pl,

Anna Śnieżek – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 305, tel. +48 13 47 43 305, tel. kom. +48 607 064 340, e-mail: sniezek.anna@um.krosno.pl.

Godziny pracy:

– w poniedziałki – od 7:30 do 16:30,
– od wtorku do czwartku – od 7:30 do 15:30,
– w piątki – od 7:30 do 14:30.

ostatnia aktualizacja: 02.07.2024
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl