Potencjał ludzki2024-04-02T12:54:48+00:00
POTENCJAŁ
LUDZKI
Kształcenie zawodowe
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie
Rynek pracy
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Tworzenie najlepszych warunków dla kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych to jeden z priorytetów strategicznych Krosna. Miasto jest otwarte na współpracę z inwestorami oraz gotowe zapewnić wysoko wykwalifikowane kadry, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracodawców z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, lotniczej, mechanicznej, mechatronicznej, naftowej, elektrycznej, elektronicznej, ICT.

Kształcenie zawodowe na poziomie INŻYNIERSKIM i MAGISTERSKIM

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Nowoczesna uczelnia współpracująca z biznesem, oferująca studia dualne.
Liczba studentów: ok. 2000.

Techniczne kierunki kształcenia:

 • Inżynieria produkcji (studia magisterskie),
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Automatyka i robotyka,
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie
 • Budownictwo,
 • Zielarstwo,
 • Produkcja i bezpieczeństwo żywności.

Humanistyczne kierunki kształcenia:

 • Filologia angielska,
 • Dwujęzykowe studia dla tłumaczy,
 • Zarządzanie (studia magisterskie i licencjackie),
 • Marketing internetowy,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia magisterskie),
 • Pedagogika,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo
 • Turystyka i rekreacja,
 • Wychowanie fizyczne.

Absolwenci z tytułem inżyniera podejmują pracę lub kontynuują naukę na uczelniach wyższych, głównie w Rzeszowie (60 km), Krakowie (180 km), Lublinie (230 km), Katowicach (245 km) i Warszawie (350 km).

Kształcenie zawodowe na poziomie PONADPODSTAWOWYM

Krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe oferują wysoki poziom kształcenia zawodowego, potwierdzony w wielu ogólnopolskich konkursach i rankingach.

Uczniowie kształcą się zarówno w tradycyjnych zawodach rzemieślniczych i usługowych, jak również w nowoczesnych zawodach wysokich technologii. Najwięcej uczniów kształci się w kierunkach informatycznych, elektronicznych oraz mechanicznych. Popularnością cieszą się unikatowe zawody związane z m.in. z lotnictwem oraz z branżą naftowo – gazowniczą, prowadzone w oparciu o nowoczesne zaplecze warsztatowo-laboratoryjne.

Liczba uczniów szkół średnich na terenie Krosna: 6 608
Liczba uczniów szkół kształcących w zawodach: 3 618

Pobierz bazę danych o kierunkach kształcenia i zaplanuj współpracę

Szkoły kształcące w zawodach politechnicznych:

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

 • Kierunki kształcenia: technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich techników.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

 • Kierunki kształcenia: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik robotyk, technik pojazdów samochodowych.
 • Od wielu lat należy do czołówki polskich szkół motoryzacyjnych.
 • Posiada wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczne pracownie i laboratoria Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Przy szkole działa także Centrum Edukacji Technicznej HAAS, oferujące kursy operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

 • Jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w branży naftowej i gazowej,
 • Kierunki kształcenia: technik wiertnik, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik spawalnictwa, technik logistyk, ślusarz.
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KROŚNIE

W Krośnie funkcjonuje Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, wyposażone w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia, zakupione w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nowoczesna infrastruktura przystosowana jest do kształcenia m.in. operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, programistów CNC, specjalistów w zakresie technik projektowania CAD/CAM, mechaników, mechatroników, spawaczy, mechaników lotniczych. Laboratoria wykorzystywane są w procesie kształcenia uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych.

LABORATORIA REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Branża mechaniczna i mechatroniczna:

 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • napraw maszyn i urządzeń,
 • silników spalinowych i budowy pojazdów,
 • elektrotechniki i mechatroniki,
 • mechatroniki,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • metrologii,
 • obróbki skrawaniem,
 • obrabiarek konwencjonalnych,
 • obrabiarek CNC,
 • programowania obrabiarek CNC,
 • CAD/CAM,
 • obróbki cieplno-chemicznej,
 • spawalnictwa.

Branża lotnicza:

 • materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych,
 • obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych,
 • budowy i eksploatacji statków powietrznych,
 • symulacji lotów (m.in. z symulatorem lotów Elite Evolution S812 FNTP II, w klasie statków powietrznych Piper Arrow, Piper Seneca, Cessna 172 RG),
 • nawigacji (w tym 2 motoszybowce turystyczne Pipistrel Sinus, 2 szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe – ALLSTAR PZL – PERKOZ,
  2 szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe – ALLSTAR PZL – JUNIOR, dwie wyciągarki szybowcowe i przyczepy do transportu szybowców),
 • radionawigacji.
Laboratorium
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium lotnicze
Laboratorium lotnicze
Symulator lotów
Symulator lotów
Szybowiec
Laboratorim
Rynek pracy

Pomimo tego, iż stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Miasta Krosna należy do najniższych w kraju, istnieją duże możliwości pozyskania pracowników. Krosno jest ośrodkiem, który przyciąga pracowników z okolicznych gmin i powiatów. Jest jednym z najbardziej napływowych ośrodków województwa podkarpackiego jeśli chodzi o dojazdy do pracy.

STOPA BEZROBOCIA

Miasto Krosno: 2,9*

Powiat krośnieński: 8,3%*

Województwo podkarpackie: 8,6%*

Polska: 5,1%*

LICZBA ZAREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Miasto Krosno: 790*

Powiat krośnieński: 2 221*

*Dane GUS wg stanu na 31.12.2023 r.

Mapa z lokalizacją Krosna i sąsiednich powiatów

Mapa: Obszar dojazdów do pracy do Krosna – ok. 45 minut

Populacja obszaru: 476,4 tys. osób.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na obszarze: 17,8 tys. osób.

Liczba pracowników dojeżdżających do pracy do Krosna: 17 379 osób.

Wśród osób dojeżdżających do Krosna do pracy zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy powiatu krośnieńskiego (74%). Na kolejnych miejscach plasują się powiaty: jasielski (8%), brzozowski (8%), sanocki (3%) i strzyżowski (3%). W sumie 96% wszystkich przyjeżdżających pracowników pochodzi z powiatu krośnieńskiego i sąsiednich powiatów.

Z kolei do pracy w innych gminach wyjeżdża 3 328 mieszkańców Krosna.

W Krośnie występuje znaczna przewaga liczby osób przyjeżdżających do pracy nad liczbą osób wyjeżdżających – iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wynosi 5,22. Pod tym względem, w zestawieniu powiatów Krosno zajmuje drugie miejsce w Polsce (za Warszawą).

Cechy lokalnego rynku pracy, w tym dostęp do wykwalifikowanych pracowników, to dziś kluczowe kwestie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane potwierdzają, że Krosno dysponuje znaczącym potencjałem do przyciągania pracowników spoza miasta. Istotnym atutem dla inwestorów są także osoby wyjeżdżające do pracy, np. do większych i oddalonych od Krosna ośrodków. Ta grupa może być zainteresowana podjęciem zatrudnienia na terenie naszego miasta, w kontekście atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy generowanych przez projekty inwestycyjne.

ostatnia aktualizacja: 02.04.2024
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl