Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Save as PDF

Od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. można składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w naborze “Dotacje na kapitał obrotowy”. To wsparcie na utrzymanie działalności przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się wyłącznie średni przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

 

Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych i jest wypłacane w formie zaliczki.

 

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym można ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące.

 

Szczegółowe informacje:
http://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy

 

2020-06-16T08:30:01+00:0016.06.2020|