Dwa grunty inwestycyjne na sprzedaż

Save as PDF

Prezydent Miasta Krosna zaprasza inwestorów do udziału w przetargach dotyczących gruntów w Strefie Inwestycyjnej “Krosno – Lotnisko”. Na sprzedaż zostały wystawione dwa niezabudowane tereny – o powierzchni 2,5776 ha i 0,7298 ha, położone przy ul. Prez. R. Kaczorowskiego, przeznaczone pod produkcję i usługi.

 

Teren 1 – działka nr 404 w obrębie Przemysłowa, powierzchnia 2,5776 ha
Przetarg dotyczy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Termin składania ofert upływa 11 lipca 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-250-5089

Działka nr 404

 

Teren 2 – działki nr 397/2 i 398/2 w obrębie Przemysłowa, o łącznej powierzchni 0,7298 ha
Przetarg dotyczy sprzedaży prawa własności.
Teren zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-250-5091

Działki nr 397/2 i 398/2

 

Obydwa tereny zostały uzbrojone w ramach projektu pn. “Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Jednym z wymogów określonych w przetargach jest zrealizowanie inwestycji, w wyniku których będą wdrożone innowacje produktowe lub procesowe (technologiczne). Innowacyjność należy udokumentować opinią jednostki naukowej.

Wymagane jest także zakończenie inwestycji w ciągu 3 lat od nabycia terenu oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

2019-05-10T10:46:29+00:0010.05.2019|