Nabór do Krośnieńskiej Rady Biznesu

Save as PDF

Prezydent Piotr Przytocki zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania kandydatur do Krośnieńskiej Rady Biznesu. Rada będzie skupiała zaangażowanych społecznie przedstawicieli lokalnych firm oraz otoczenia biznesu i nauki, którzy zostaną włączeni w procesy wspólnego wypracowywania rozwiązań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta oraz wspierania przedsiębiorczości. Krośnieńska Rada Biznesu będzie społecznym ciałem doradczym i konsultacyjnym prezydenta.

 

Przed Krosnem jest wiele wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym, dlatego zamierzamy zacieśniać współpracę z przedsiębiorcami, którzy prowadzą tutaj działalność – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Chciałbym, żeby Krośnieńska Rada Biznesu doradzała i pomagała wypracowywać konkretne rozwiązania w różnych kwestiach mających wpływ na przedsiębiorczość i rozwój Krosna. Nasze priorytety na najbliższy czas to opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wiemy, jakim wyzwaniem jest dziś zapewnienie pracowników na lokalnym rynku – zamierzamy w porozumieniu z przedsiębiorcami kształtować ofertę edukacyjną i wpływać na wzrost dostępności wykwalifikowanych kadr. Potrzebujemy wsparcia i porady przy rozwijaniu oferty Inkubatora Przedsiębiorczości i promowaniu przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców. Planujemy ogłosić konkurs na najlepszy biznes plan – to także będzie wymagało przygotowania we współpracy z lokalnymi firmami. Chciałbym, żeby w Radzie Biznesu znaleźli się przedsiębiorcy, którzy chętnie spotkają się z młodzieżą, podzielą swoim doświadczeniem i będą inspirować do powstawania nowych biznesów – podkreśla prezydent.

W planach znajduje się także konsultowanie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, opiniowanie ważnych inwestycji miejskich,  ocena corocznych raportów o stanie miasta oraz doradztwo przy organizacji forum gospodarczego i spotkań integrujących przedsiębiorców. Mile widziane będą także tematy zgłaszane przez samych przedsiębiorców.

Według wstępnych założeń, Krośnieńska Rada Biznesu będzie obradowała co najmniej dwa razy w roku, przy czym tryb jej działania zostanie wypracowany na podstawie wskazówek członków Rady. Członkostwo w Radzie będzie funkcją społeczną, nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Kandydatury można zgłaszać przesyłając deklarację współpracy w terminie do 14 listopada 2022 r. na adres e-mail: ri@um.krosno.pl albo przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno.

Spośród zgłoszonych kandydatów prezydent wybierze i powoła członków Krośnieńskiej Rady Biznesu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • miejsce prowadzenia działalności – do Rady mogą zostać powołani przedstawiciele firm oraz instytucji otoczenia biznesu, które mają siedzibę, oddział, zakład lub miejsce wykonywania działalności na terenie Krosna;
  • zajmowana funkcja – do Rady zostaną powołane osoby reprezentujące najwyższe kierownictwo firmy lub organizacji (np. właściciel, prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający);
  • osiągnięcia i rozwój reprezentowanej firmy – preferowane będą firmy o ugruntowanej pozycji w swojej branży, przy czym nabór nie jest ograniczony do dużych i średnich firm – celem naboru jest także wyłonienie reprezentantów mikro i małych przedsiębiorstw;
  • reprezentowana branża – priorytetem jest zapewnienie reprezentacji różnych branż przemysłu i usług, istotnych dla rozwoju Krosna.

Prezydent może powołać dodatkowych członków Rady, spoza osób zgłoszonych w otwartym naborze.

– Serdecznie zapraszamy dynamicznych, gotowych do działania przedsiębiorców – zachęca dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Chcielibyśmy stworzyć aktywną Radę, która będzie prężnie działać, proponować rozwiązania, integrować środowisko i przedstawiać biznesowy punkt widzenia na ważne kwestie dotyczące naszego miasta. Bardzo mile widziane będą mniejsze firmy, z pomysłami i zapałem do pracy dla lokalnej społeczności. Efektem powołania Rady będzie rozwój współpracy samorządu z przedsiębiorcami, lepsze dostosowanie oferty usług publicznych do ich potrzeb, zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne, istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście, a co za tym idzie – dla rozwoju gospodarczego Krosna – podkreśla dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. Przewidujemy możliwość uzupełniania składu Rady, planujemy także organizować otwarte spotkania dla szerszego grona przedsiębiorców – informuje zastępca prezydenta.

Informacji i wyjaśnień w sprawie naboru udziela Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, tel. 13 47 43 301, 13 47 43 305,  e-mail: ri@um.krosno.pl.

2022-11-03T10:38:59+00:0003.11.2022|