investing in small cap funds bbh investments investment proposition 日経 平均 株価 investing

Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

Save as PDF

“Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” to projekt, dzięki któremu możesz uzyskać dotację na założenie własnej firmy oraz wsparcie szkoleniowe. Rekrutacja rusza od 20 lipca.

Projekt realizuje firma NEXORIS Sp. z o.o.

Ze wsparcia mogą skorzystać:
– osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
– osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
* kobiety,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
– osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
– rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu można uzyskać:
– wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej,
– jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050 PLN,
– wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000 PLN netto/mc przyznawane na okres 12 miesięcy.

Dodatkowo w ramach projektu uczestnik otrzymuje:
– ubezpieczenie NNW,
– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe,
– zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych,
– materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć.

 

Kliknij po szczegóły

Biuro projektu:
NEXORIS Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II, 4 piętro)
tel. 882 053 817, e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
http://www.nexoris.pl

2021-07-20T08:58:12+00:0020.07.2021|