Prezydent Powołał Radę Rozwoju Krosna

Als PDF speichern

26 osób zgłoszonych przez mieszkańców zasiądzie w Radzie Rozwoju Krosna – zespole doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym prezydenta Piotra Przytockiego.  Rada będzie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości miasta.

 – Celem powołania Rady Rozwoju Krosna jest zwiększenie partycypacji społecznej w mieście – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Rada będzie bezpośrednio uczestniczyła w procesach decyzyjnych, dotyczących kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju Krosna. Skład Rady uwzględnia szeroką reprezentację różnych środowisk, w tym przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji społecznych, posiadających kompetencje w dziedzinach istotnych dla rozwoju miasta. Co ważne – członków Rady zgłosili sami mieszkańcy – dodaje prezydent.

Otwarty nabór kandydatów do Rady Rozwoju Krosna prowadzono od 21 lutego do 6 marca 2020 r. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem miasta (np. organizacje pozarządowe, firmy, instytucje).

Wobec kandydatów postawiono wymóg posiadania odpowiednich kompetencji i doświadczenia oraz wyróżniania się dokonaniami i aktywnością w następujących dziedzinach:

 • gospodarka, przedsiębiorczość, rynek pracy,
 • sprawy młodych, nauka, edukacja,
 • kultura, sport,
 • bezpieczeństwo, zdrowie,
 • polityka społeczna i senioralna, włączenie społeczne,
 • środowisko, infrastruktura.

Kandydaci musieli spełniać kryteria posiadanej wiedzy i doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć.

W wyniku naboru zostało zgłoszonych 26 osób – wszyscy kandydaci zostali powołani do Rady Rozwoju Krosna.

– Ważnym aspektem utworzenia Rady Rozwoju Krosna jest zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Rozwoju Instytucjonalnego i wypracowania wraz ze społecznością lokalną propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.  – Projekt nosi nazwę „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO”, a jego głównymi celami są kompleksowa poprawa jakości życia oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców. Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Krosna będą stanowiły jedną z form włączenia społeczności lokalnej w proces współdecydowania o mieście, który jest niezwykle istotny w pracach nad tym projektem. Rada Rozwoju Krosna będzie działała także po wypracowaniu projektu jako stałe ciało doradcze Prezydenta w najważniejszych sprawach rozwojowych – dodaje dr Tomasz Soliński.

RADA ROZWOJU KROSNA
 • Jacek Buczyński – Przedstawiciel Krośnieńskiej Fundacji Rozwoju,
 • Piotr Dymiński – Przedstawiciel Fundacji Pasjonauci,
 • Paweł Fiejdasz – Przedstawiciel Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorczych,
 • Stanisław Frej – Przedstawiciel Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Izabela Fularz  – Działaczka społeczna,
 • Marcin Kaleniecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia, przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP,
 • Marek Kiełtyka – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Renata Lipińska – Kościółko – Prezes Aktywnego Klubu Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka,
 • Aneta Kozak – Radna Osiedla Tysiąclecia,
 • Jarosław Kwella – Przedstawiciel Beniaminka PROFBUD Krosno,
 • Jacek Makoś – Przedstawiciel Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Krośnie,
 • Robert Moskal – Dyrektor Finansowy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział Krosno,
 • Przemysław Niepokój – Hepnar – Członek Fotoklubu RP, RCKP,
 • Mateusz Nowak – Członek Stowarzyszenia Mensa Polska,
 • Łukasz Stachurski – Przedstawiciel Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
 • Joanna Śmietana – Studentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
 • Adrian Tabak – Radny Dzielnicy Białobrzegi,
 • Paweł Ungeheuer – Przedstawiciel Stowarzyszenia Portius,
 • Dominik Urba – Przedstawiciel Unii Przedsiębiorczych, Radny Osiedla Południe,
 • Marta Urbanowicz – Matelowska – Przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Ewa Węklar – Przedstawicielka Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Piotr Wietecha – Przedsiębiorca, WIETPOL Aerospace Sp. z o.o.,
 • Rafał Woźniak – Prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia,
 • Dawid Zabawa – Przedsiębiorca, koordynator projektów innowacyjnych, P4P Consulting Sp. z o.o.,
 • Tomasz Zajdel – Przewodniczący Rady Osiedla Turaszówka,
 • Damian Ziemba – Przedstawiciel Grupy GraTy.

2020-05-21T11:36:10+00:0015.05.2020|