Rada Miasta podjęła uchwały o wsparciu dla przedsiębiorców

Als PDF speichern

Dwie uchwały dotyczące ulg w podatku od nieruchomości zostały podjęte na wczorajszej sesji Rady Miasta Krosna (29.04). Przedsiębiorcy, których w sposób szczególny dotyka kryzys związany z epidemią koronawirusa, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku lub odroczenia terminów płatności. Dziś uchwały weszły w życie.

 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 

Komu przysługuje:

 • przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii zostali objęci ograniczeniami w prowadzeniu działalności

oraz

 • u których wystąpiło zmniejszenie przychodów o co najmniej 50% – za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia dokumentów o zastosowanie ulgi, w stosunku do przychodów uzyskanych w odpowiadających im miesiącach 2019 roku.

 

Jak obliczyć zmniejszenie przychodów?

 • w przypadku złożenia dokumentów w maju 2020 r. będzie brana pod uwagę suma przychodów za marzec i kwiecień 2020 r., w odniesieniu do sumy przychodów z marca i kwietnia 2019 r.,
 • w przypadku firm, które funkcjonują krócej niż 1 rok – spadek przychodów będzie obliczany w porównaniu do stycznia i lutego 2020 r. (czyli np. w przypadku złożenia dokumentów w maju 2020 r. należy wskazać przychody za marzec i kwiecień 2020 r. w porównaniu do przychodów ze stycznia i lutego 2020 r.).

 

Za jaki okres przysługuje zwolnienie?

Kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

 

Uwaga:

 • Przedsiębiorcy, którzy zapłacili już podatek (np. za kwiecień), a spełniają warunki zwolnienia i złożą wymagane dokumenty, odzyskają wpłaconą kwotę. Nadpłata zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet podatku za kolejne okresy.
 • Jeżeli przedsiębiorca oprócz działalności objętej czasowymi ograniczeniami prowadzi także inną działalność, zwolnienie przysługuje tylko dla tej nieruchomości (lub jej części), która jest zajęta pod działalność objętą ograniczeniami. Zwolnienie nie dotyczy pozostałych nieruchomości.
 • Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości wynajętych lub wydzierżawionych innym firmom na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby skorzystać ze zwolnienia?

 • oświadczenie  o spełnieniu warunków określonych w uchwale (przykładowy wzór do pobrania – docx; pdf),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (do pobrania- xlsxpdf ),
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia na dzień 1 marca 2020 r. i na dzień złożenia dokumentów (np. deklaracje rozliczenia ZUS DRA),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody (np. deklaracja dla podatku od towarów i usług, wyciąg z ewidencji przychodów – za okresy podane w formularzu) – za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i odpowiadające im miesiące roku poprzedniego. Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują krócej niż rok powinni złożyć dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz za styczeń i luty 2020 r.,
 • w przypadku osób fizycznych – korekta informacji IN-1 wraz z załącznikami ZIN – 1 i ZIN – 2 (do pobrania: docx, pdf ), a w przypadku osób prawnych – korekta deklaracji DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2 (do pobrania: docx, pdf).

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Na czym polega ulga i za jaki okres przysługuje?

Do 15 września 2020 r. zostają przedłużone terminy płatności rat podatku od nieruchomości:

 • od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dotyczy raty przypadającej na 15 maja 2020 r.,
 • od pozostałych, w tym osób prawnych – dotyczy rat, których termin płatności przypada na 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 

Komu przysługuje ulga:

przedsiębiorcom, u których z powodu epidemii wystąpiło zmniejszenie przychodów o co najmniej 30% – za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia dokumentów o zastosowanie ulgi, w stosunku do przychodów uzyskanych w odpowiadających im miesiącach 2019 roku.

 

Jak obliczyć zmniejszenie przychodów?

 • w przypadku złożenia dokumentów w maju 2020 r. będzie brana pod uwagę suma przychodów za marzec i kwiecień 2020 r., w odniesieniu do sumy przychodów z marca i kwietnia 2019 r.,
 • w przypadku firm, które funkcjonują krócej niż 1 rok – spadek przychodów będzie obliczany w porównaniu do stycznia i lutego 2020 r. (czyli np. w przypadku złożenia dokumentów w maju 2020 r. należy wskazać przychody za marzec i kwiecień 2020 r. w porównaniu do przychodów ze stycznia i lutego 2020 r.).

 

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby skorzystać ze zwolnienia?

 • oświadczenie  o spełnieniu warunków określonych w uchwale (przykładowy wzór do pobrania- docx, pdf ),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (do pobrania – xlsx, pdf ),
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia na dzień 1 marca 2020 r. i na dzień złożenia dokumentów (np. deklaracje rozliczenia ZUS DRA),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody (np. deklaracja dla podatku od towarów i usług, wyciąg z ewidencji przychodów – za okresy podane w formularzu) – za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i odpowiadające im miesiące roku poprzedniego. Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują krócej niż rok powinni złożyć dokumenty potwierdzające osiągnięte przychody za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku oraz za styczeń i luty 2020 r.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XX/604/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Szczegółowych informacji w sprawie ulg w podatku od nieruchomości udziela Wydział Podatków i Opłat, tel. 13 47 43 111, 13 47 43 112.

 

Zapoznaj się z innymi formami wsparcia przedsiębiorców:

 

Krośnieński Program Pomocowy

2020-05-04T14:53:49+00:0004.05.2020|