hotel 101 investment price how to invest in us stock market investment citizenship countries how to invest in stock market canada

Tworzymy nową Strategię Rozwoju Miasta. Wypełnij ankietę

Save as PDF

Zapraszamy do wyrażenia opinii w ankiecie dotyczącej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna oraz planowania dalszego rozwoju miasta. Badanie jest związane z pracami nad nową Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz Programem Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ – klinij

 

– Państwa głosy wyrażone w ankiecie będą stanowiły wkład w powstawanie obu dokumentów. Zapraszam do wyrażenia opinii zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, jak również osoby spoza Krosna, które są zainteresowane rozwojem miasta – zachęca prezydent Krosna Piotr Przytocki.

 

Badanie ankietowe będzie prowadzone do 21 sierpnia br.

Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety w wersji papierowej otrzymają ją w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A i ks. S. Staszica 2, w biurze obsługi interesanta, a także w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.

 

Strategia rozwoju to bardzo ważny dokument służący zarządzaniu miastem. W tym roku upływa okres, na który została zaplanowana obecnie obowiązująca strategia. Zmieniają się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, a także środowiskowe, dlatego istnieje potrzeba zidentyfikowania wyzwań oraz określenia celów i kierunków rozwoju naszego miasta w nowej perspektywie – wyjaśnia dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. – Zmieniły się także przepisy prawne, które nadają strategii nową rangę, m.in. w zakresie wskazywania celów i rekomendacji dla polityki przestrzennej miasta – dodaje zastępca prezydenta.

 

Równolegle powstaje Program Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa. Program będzie dokumentem operacyjnym spójnym ze strategią, określającym działania niezbędne do realizacji w obszarze przedsiębiorczości, w tym listę przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Krośnie.

 

Opracowania będą powstawały w formule partycypacyjnej, z szerokim udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społeczno-gospodarczych. O terminach otwartych spotkań warsztatowych i konsultacyjnych będziemy informować poprzez stronę internetową www.krosno.pl– informuje dr Tomasz Soliński.

 

Projekt pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”  współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa

Projekt pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa

2022-08-04T08:31:29+00:0004.08.2022|