28 arów na sprzedaż

Pobierz PDF

Niewielki teren w Strefie Inwestycyjnej “Krosno – Lotnisko” jest przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową.  Pisemne oferty przetargowe można składać do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 15:30.

 

Przeznaczona na sprzedaż działka nr 401/10, zlokalizowana przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ma powierzchnię 0,28 ha i jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego “Przemysłowa I – strefa inwestycyjna”.

Teren został uzbrojony w ramach projektu pn. “Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Warunkiem jego nabycia będzie m.in. zobowiązanie inwestora do prowadzenia działalności innowacyjnej, zrealizowanie inwestycji w ciągu 3 lat od zakupu gruntu oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-250-5651

2020-07-20T16:45:20+00:0020.07.2020|