Kompleksowo uzbrojony teren na sprzedaż

Pobierz PDF

Prezydent Krosna zaprasza przedsiębiorców do udziału w przetargu na sprzedaż terenu przemysłowo – usługowego w Strefie Inwestycyjnej “Krosno – Lotnisko”.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek – nr 2482/4 i 2482/5 w obrębie Suchodół, przy ul. Lotników, o łącznej powierzchni 2,1558 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonują firmy Darlas oraz Total Turbo Service.

W obrębie terenu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna. Kanalizacja deszczowa oraz miejska sieć szerokopasmowa zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenu.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego “Suchodół X – strefa inwestycyjna” obszar przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne i zabudowę usługową.

Ogłoszenie i warunki przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-250-5679

Podstawowe warunki nabycia terenu obejmują zobowiązanie inwestora do zrealizowania inwestycji w ciągu 3 lat od zakupu gruntu, zabudowanie minimum 10% powierzchni nieruchomości oraz utworzenie nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 10 etatów na każdy 1 ha gruntu.

Pisemne oferty zakupu terenu można składać w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 15:30. Otwarcie ofert odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

 

Działki zostały uzbrojone w ramach projektu pn. “Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2020-11-18T12:57:37+00:0018.11.2020|