Krosno wzmacnia kształcenie zawodowe – powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności (BCU)

Save as PDF

Branżowe Centra Umiejętności to niezwykle istotny element naszej oferty dla inwestorów i przedsiębiorców. Będą wsparciem w kształceniu praktycznym kadr, zarówno uczniów, jak i osób dorosłych. W Krośnie w ramach BCU będą kształcić się specjaliści w branży naftowo-gazowniczej oraz w branży lotniczej.

Projekty złożone są z części inwestycyjnej (utworzenie zaawansowanych technologicznie pracowni zawodowych) oraz szkoleniowo – edukacyjnej. Uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

BCU przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza będzie działało w dziedzinie geologii, górnictwa otworowego i sieci gazowych.

Zakres oferowanych kursów i szkoleń:
operator maszyn wiercenia pionowego, wykonywanie czynności konserwacyjno – naprawczych urządzeń zaporowych, spawacz laserowy, obsługa modułowego elektrolizera do produkcji wodoru, sygnalista hakowy, monter połączeń rozłącznych, przygotowanie rur okładzinowych, wykonywanie tomografii elektrooporowej ERT.

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, PGNiG Oddział w Sanoku, będący częścią PKN Orlen S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

BCU przy Zespole Szkół Mechanicznych będzie kształciło specjalistów na potrzeby przemysłu lotniczego.

Zakres oferowanych kursów i szkoleń:
podstawy metrologii i obróbki skrawaniem, operator obrabiarek skrawających, wprowadzenie do projektowania CAD/CAM, podstawy obsługi i programowania sterowników PLC, podstawy obsługi i programowania robotów przemysłowych, obsługa dronów i ich wykorzystanie w lotnictwie, EWIS w praktyce warsztatowej, obsługa techniczna agregatów lotniczych, systemy awioniczne statków powietrznych, obsługa techniczna samolotów lekkich, wstęp do metod badań nieniszczących – NDT, technika strukturalnych napraw kompozytowych, ciągła zdatność do lotu – CAMO, system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie – SMS, obsługa sprzętu lotniczego GSE Ground Service Equipment, naprawy strukturalne – blacharskie, wprowadzenie do GEM FAM, język angielski techniczny w dokumentacji lotniczej.

Partnerzy projektu:
Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (Krajowa Sekcja Lotnicza), Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie.

Wszystkie kursy i szkolenia będą się kończyły uzyskaniem certyfikatu uznawanego na rynku pracy.

2024-02-13T11:43:00+00:0013.02.2024|