Nowe zasady wspierania inwestycji

Save as PDF

Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zwolnień z podatku dochodowego dla inwestorów, zgodnie z zasadą „cała Polska strefą inwestycji”. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać wsparcie na terenie Krosna.

Obowiązująca ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji modyfikuje mechanizm wspierania inwestorów, który dotychczas funkcjonował w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na dowolnym terenie przeznaczonym pod działalność gospodarczą (do tej pory zwolnienia przysługiwały wyłącznie na obszarach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych).

Warunki uzyskania wsparcia na terenie Krosna są bardzo korzystne. Minimalne nakłady inwestycyjne dla dużego inwestora wynoszą 10 mln złotych, a dla mikroprzedsiębiorcy – 200 tys. złotych. Dla porównania – w wielu innych powiatach należy zainwestować znacznie więcej, co najmniej 100 mln złotych – informuje prezydent Krosna Piotr Przytocki. – Według pierwotnych założeń projektu rozporządzenia, wymagania dla inwestorów w naszym mieście były znacznie mniej korzystne – ze względu na niską stopę bezrobocia należałoby tutaj zainwestować co najmniej 100 mln złotych.  Zwracaliśmy się z prośbą o obniżenie tej kwoty m.in. do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Rozporządzenie, które niedawno weszło w życie, uwzględnia te wnioski. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności do inwestowania w Krośnie.

Posiadamy doskonale przygotowane tereny Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko”, planujemy utworzenie nowej strefy aktywności gospodarczej w oparciu o teren byłego lotniska „Iwonicz”. Krośnieńskie szkoły na wysokim poziomie kształcą kadry dla wielu branż przemysłu i są otwarte na współpracę z biznesem – dodaje zastępca prezydenta dr Tomasz Soliński.

Decyzje o wsparciu dla inwestorów na terenie naszego miasta wydaje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.

Strefa Inwestycyjna "Krosno - Lotnisko"

Strefa Inwestycyjna “Krosno – Lotnisko”

 

Nowe zasady korzystania ze zwolnień z podatku dochodowego na terenie Miasta Krosna

Co można uzyskać:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym dostępnym w Unii Europejskiej poziomie intensywności pomocy publicznej (50% dla dużych firm, 60% dla średnich firm, 70% dla mikro i małych firm),
 • okres wsparcia – 15 lat.

 

Warunki uzyskania zwolnienia:

 • przedmiot działalności kwalifikujący się do udzielenia wsparcia (głównie produkcja przemysłowa, magazynowanie, B+R, nowoczesne usługi dla biznesu),
 • spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych inwestycji,
 • okres utrzymania inwestycji (liczony od dnia zakończenia realizacji inwestycji):
  • małe i średnie przedsiębiorstwa – 3 lata,
  • duże przedsiębiorstwa – 5 lat.

 

Kryteria ilościowe:

Wielkość przedsiębiorstwa Maksymalna intensywność pomocy publicznej Minimalne koszty kwalifikowane inwestycji
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 200 tys. PLN
Małe przedsiębiorstwo 70% 500 tys. PLN
Średnie przedsiębiorstwo 60% 2 mln PLN
Duże przedsiębiorstwo 50% 10 mln PLN

 

Kryteria jakościowe:

 • uzyskanie co najmniej 4 punktów w ramach kryteriów jakościowych inwestycji, w tym:
  • co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
  • co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Kryteria jakościowe w sektorach usługowym i przemysłowym – zobacz plik do pobrania.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713).

 

2018-10-25T14:40:58+00:0019.10.2018|