Krośnieńska Rada Biznesu2024-01-23T15:31:01+00:00
KROŚNIEŃSKA
RADA BIZNESU

Krośnieńska Rada Biznesu jest zespołem doradców, z którymi rozmawiamy na temat rozwoju Krosna, tworzenia jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania, dostosowywania oferty usług publicznych do potrzeb przedsiębiorców.

Rada jest złożona z 20 członków. Są to osoby reprezentujące wszystkie najistotniejsze dla miasta branże przemysłu, sektor usługowy, hotelarstwo i gastronomię, rzemiosło, usługi dla biznesu. Mamy w Radzie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jak również Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, która jest ważnym partnerem w rozmowach w biznesem. W otwartym naborze do Rady udało nam się wyłonić zespół, który stanowi swego rodzaju branżowy przekrój lokalnej przedsiębiorczości. Są to zarówno przedstawiciele największych krośnieńskich firm, jak i mniejsi przedsiębiorcy.

Dlaczego to robimy? Krosno jest miastem przedsiębiorczych ludzi, bardzo silnym ośrodkiem gospodarczym w regionie. Wiele spraw, którymi na co dzień zajmuje się lokalny samorząd, ma bezpośrednie przełożenie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy mieć bieżące informacje na temat problemów, wyzwań, z jakimi spotykają się lokalni przedsiębiorcy. Chcemy nie tylko brać pod uwagę ich opinie i uwagi, ale zachęcać do proponowania pewnych rozwiązań. Ważne decyzje, które wpływają na przedsiębiorczość i rozwój miasta powinny być wypracowywane z udziałem lokalnego biznesu.

Krośnieńska Rada Biznesu została powołana w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Skład Krośnieńskiej Rady Biznesu

 • Barbara Bartosik-Pękalska – Prezes Zarządu Glob Cars Sp. z o.o. – Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Biznesu,
 • Janusz Fic – Prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący,
 • Marek Kiełtyka – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych – Wiceprzewodniczący,
 • Piotr Wietecha – Wiceprezes Zarządu Wietpol Aerospace Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący,
 • Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – Członek,
 • Piotr Długosz – Prezes Zarządu STIMO Sp. z o.o. – Członek,
 • Marek Drozd – Właściciel Total Turbo Service – Członek,
 • Przemysław Jurczak – Wiceprezes Zarządu FA Krosno S.A. – Członek,
 • Sławomir Juryś – Prezes Zarządy JSystem Sp. z o.o. – Członek,
 • Inga Kamińska – Prezes Zarządu Krosno Glass S.A. – Członek,
 • Bogusław Kogut – Prezes Zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH Sp. z o.o. – Członek,
 • Paweł Kuffner – Członek Zarządu KRP Sp. z o.o. – Członek,
 • Zbigniew Leniowski – Prezes Zarządu PGNiG Technologie S.A. – Członek,
 • Bożena Pacek – Właściciel Kancelarii Podatkowej – Członek,
 • Paweł Panasiuk – Wiceprezes Zarządu INNERGO Systems Sp. z o.o. – Członek,
 • Rafał Prync – Właściciel Pałacu Polanka, PPHU Reno Dach – Członek,
 • Marek Sanocki – Prezes Zarządu SPLAST Sp. z o.o. – Członek,
 • Dr Agnieszka Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – Członek,
 • Przemysław Wójcik – Prezes Zarządu PP DOM Sp. z o.o. – Członek,
 • Łukasz Zajdel – Wiceprezydent Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorczych.

Zapraszamy do obejrzenia spotu informującego o działalności Krośnieńskiej Rady Biznesu:

Spot w wersji z audiodeskrypcją:

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl