american century investments kansas city investing gbp aud t rowe price investment management wellington property investment

Spotkanie informacyjne

Save as PDF

Pozyskaj partnerów zagranicznych i dofinansowanie na innowacje – spotkanie informacyjne

 

Inkubator Przedsiębiorczości Krosno oraz Ośrodek Enterprise Europe Network Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia ekspansji zagranicznej oraz działalności innowacyjnej.

Spotkanie jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • planują rozwijać działalność na rynkach zagranicznych;
 • rozwijają innowacyjne technologie i produkty oraz poszukują finansowania tych innowacji;
 • poszukują usprawnień w różnych obszarach swojej aktywności.

 

Termin: 8 października 2021 r., godz. 12:00 – 14:00.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Krosno, ul. Żwirki i Wigury 15.

PROGRAM

 • Otwarcie spotkania i powitanie uczestników
 • Przedstawienie oferty ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (konsultanci Ośrodka EEN)
  • współpraca międzynarodowa;
  • usługi doradcze;
  • szkolenia i konferencje;
  • spotkania brokerskie;
  • panel dyskusyjny.
 • Baza ofert przedsiębiorstw Enterprise Europe Network – jak przygotować dobrą ofertę, by znaleźć partnera zagranicznego? (konsultanci Ośrodka EEN)
 • Możliwości dofinansowania w ramach programu Horyzont Europa dla MŚP – EIC Accelerator. Kto może skorzystać i jak się do tego przygotować? (dr Mirosława Braja)
 • Innowacyjne usługi dla firm w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu  (Grzegorz Karpiuk)
 • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Miastem Krosnem a Ośrodkiem Enterprise Europe Network WSIiZ

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

O Ośrodku Enterprise Europe Network WSIiZ

Ośrodek Enterprise Europe Network WSIiZ to jeden z 600 ośrodków należących do międzynarodowej sieci wspierającej umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, rozwój potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę ich konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Enterprise Europe Network przy WSIiZ, realizuje działania informacyjne dotyczące możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych, rozwijania współpracy międzynarodowej poprzez kojarzenie partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii i wiedzy, organizacji misji gospodarczych oraz spotkań brokerskich, a także dostępu do bezpłatnych szkoleń, seminariów i warsztatów tematycznych.

Konsultanci Ośrodka świadczą usługi doradcze, zgodnie z zasadami „usług szytych na miarę” i „zawsze właściwych drzwi”. Ponadto, Ośrodek EEN WSIiZ współpracuje z ekspertami z kraju oraz konsultantami podobnych zagranicznych ośrodków, dzięki czemu dostarcza podkarpackim przedsiębiorstwom aktualną, praktyczną wiedzę i świadczy wysokiej jakości usługi.

Przez ponad 10 lat działalności z usług Ośrodka skorzystało około 1000 podkarpackich przedsiębiorstw.

 

Enterprise Europe Network

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

tel.: (17) 860 57 45/52/61

e-mail:een@wsiz.edu.pl

http://www.een.wsiz.pl/

2021-10-01T08:58:53+00:0001.10.2021|