Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich

Save as PDF

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich.
Dyżur Rzecznika odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie, ul. Staszica 20.

 

Organizatorzy zachęcają do udziału w konsultacjach mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego – osoby fizyczne, przedsiębiorców, stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania można zgłaszać sugestie, wnioski i uwagi związane z pozyskiwaniem środków europejskich oraz realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy podmiotów korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące m.in. propozycji usprawnień w zakresie realizacji projektów, a także udziela wyjaśnień. Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy – zarówno wnioskodawca lub beneficjent, jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

2019-06-19T16:07:03+00:0019.06.2019|