Forum Rozwoju Lokalnego – transformacja cyfrowa

Als PDF speichern

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się 7 maja 2020 r. w godz. 10.00 – 14.30. Skoncentrujemy się na transformacji cyfrowej. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych pomaga uruchamiać wewnętrzne potencjały małych i średnich miast.

 

Link do transmisji online na Facebooku:
https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1387333298124984

Organizator, Związek Miast Polskich odpowie m.in. na pytania:
– Z jakimi cyfrowymi wyzwaniami mierzą się obecnie polskie miasta?
– Jak może/powinno działać cyfrowe miasto?
– Jak zarządzać miastem w oparciu o dane?

Zaprezentowane zostaną:
– główne idee miasta inteligentnego,
– przykłady działań i inicjatyw wspierających samorządy w tym procesie,
– przykłady rozwiązań stosowanych w miastach.

Wnioski z dyskusji pomogą nam przygotować projekt, który będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu “Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Głównymi celami tego projektu są kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców. Projekt będzie dotyczył wielu aspektów, m.in. przedsiębiorczości, kształcenia, spraw młodych, polityki senioralnej, aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem, polityki mieszkaniowej, rozwoju inteligentnego miasta. Ma odpowiadać na zdiagnozowane problemy, przyczyniające się do powstawania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych. Dokumenty strategiczne oraz propozycja projektu będą wypracowane zgodnie z zasadą szerokiej partycypacji społecznej.
Zdajemy sobie sprawę, że czas obecnie jest trudny, a założenia, jakimi kierowaliśmy się jeszcze kilka tygodni temu, muszą zostać zweryfikowane. Nie mniej wierzymy, że w ramach prac nad projektem, we współpracy z mieszkańcami zostaną wypracowane rozwiązania, które jak najlepiej odpowiedzą na nowe problemy i wyzwania, pojawiające się w związku z pandemią koronawirusa.

Każdego, kto chciałby włączyć się w prace zespołu, przedstawić swoje uwagi, pomysły, spostrzeżenia zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: rozwojlokalny@um.krosno.pl.

 

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej: bit.ly/RozwójLokalny.

 

2020-05-05T11:02:14+00:0005.05.2020|