Inkubator dla MŚP z Ukrainy

Save as PDF

Inkubator Przedsiębiorczości Krosno oraz Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH są częścią rozproszonego inkubatora dla małych i średnich firm z Ukrainy.

 Wczoraj (4.01) w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznych AEROPOLIS w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium Ukrainy w prowadzeniu bieżącej działalności i jej rozwoju do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej w Ukrainie.

Porozumienie podpisało 14 podmiotów z Podkarpacia, w tym samorządy, uczelnie, agencje rozwoju regionalnego oraz inkubatory przedsiębiorczości. Koordynatorem rozproszonego inkubatora jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A.

Sygnatariusze zobowiązali się współpracować na rzecz wzmocnienia oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz integracji gospodarki Polski i Ukrainy.

Wsparcie będzie polegać przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do infrastruktury (np. co-working) oraz wiedzy (np. mentorów, specjalistów).

Jako reprezentant krośnieńskich inkubatorów porozumienie podpisał Bogusław Kogut, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH, który na zlecenie Miasta zarządza Inkubatorem Przedsiębiorczości Krosno.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Ukrainy.

 

Fot. RARR S.A.

Zdjęcie przedstawia sygnatariuszy porozumienia w sprawie powołania rozproszonego inkubatora dla firm z Ukrainy.

Zdjęcie przedstawia sygnatariuszy porozumienia w sprawie powołania rozproszonego inkubatora dla firm z Ukrainy.

2023-02-23T15:54:56+00:0005.01.2023|