Przedsiębiorcy współpracują dla rozwoju Krosna

Save as PDF

W ubiegły czwartek (22.02) odbyło się piąte spotkanie Krośnieńskiej Rady Biznesu. Tematyka dotyczyła reformy systemu planowania przestrzennego, organizacji konkursu na najlepszy biznesplan dla młodych mieszkańców i studentów oraz stworzonego przez Związek Miast Polskich narzędzia do monitorowania rozwoju miasta. Podsumowano także dotychczasowe działania i rezultaty poprzednich spotkań.

Z Krośnieńską Radą Biznesu dyskutujemy o kwestiach ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców oraz rozwoju miasta. Dzięki tym rozmowom dowiadujemy się cennych informacji, którymi dzielą się osoby zarządzające firmami i prowadzące działalność gospodarczą. Wiedza o aktualnych uwarunkowaniach, problemach, trendach w różnych branżach jest niezwykle cenna i pomaga właściwie ukierunkować działania miasta w sferze gospodarczej, czy przygotowywać ofertę dla inwestorów  – mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Krośnieńska Rada Biznesu miała duży wkład w powstanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030. Jest to dokument opracowany w celu pobudzania potencjału gospodarczego w Krośnie oraz wspierania i rozwoju sektora przedsiębiorstw. Program stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Miasta i zawiera katalog konkretnych działań do realizacji w wielu sferach związanych z przedsiębiorczością. Do istotnych kierunków działań objętych Programem należą:

  • przygotowanie kadr o kompetencjach potrzebnych na lokalnym rynku pracy,
  • stworzenie oferty mieszkań dla pracowników,
  • doskonalenie edukacji przedsiębiorczości,
  • aktywny marketing gospodarczy,
  • rozwój infrastruktury gospodarczej,
  • rozwój polityki zachęt inwestycyjnych,
  • wspieranie przedsiębiorców.

Ważną kwestią, nad którą pracowała Krośnieńska Rada Biznesu były zachęty podatkowe dla inwestorów – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.  – Powstał projekt nowej uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta. Trwają także prace nad uchwałą dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów o regionalnej pomocy inwestycyjnej, która będzie wspierała inwestycje o dużej powierzchni zabudowy i znacznej liczbie nowych miejsc pracy. Będzie ona jednym z elementów zachęcających inwestorów do lokalizowania przedsięwzięć na obszarze powstającej Strefy Inwestycyjnej „Krosno 2” – nowego obszaru dla inwestorów o powierzchni ok. 100 ha – dodaje zastępca prezydenta.

Z inicjatywy Krośnieńskiej Rady Biznesu podczas jednego ze spotkań poruszono także kwestie promocji miasta oraz aktywizacji Wzgórza Staromiejskiego.

Nowym projektem, do którego miasto zaprosiło przedsiębiorców jest „Akademia Przedsiębiorczości” – konkurs na najlepszy biznes plan, połączony z cyklem szkoleń i warsztatów dla uczestników. Organizacja konkursu planowana jest we współpracy Miasta Krosna, Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Konkurs przeznaczony będzie dla młodych mieszkańców i studentów. Formuła, zasady i regulamin zostaną wypracowane z udziałem Rady Biznesu.

Spotkanie Krośnieńskiej Rady Biznesu

Spotkanie Krośnieńskiej Rady Biznesu

Gościem on-line spotkania był Ryszard Grobelny ze Związku Miast Polskich, który zaprezentował Monitor Rozwoju Lokalnego – narzędzie umożliwiające weryfikację wielu wskaźników określających poziom rozwoju gmin, w tym m.in.  ocenę ich potencjału, analizę stanu przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej. Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie internetowej: https://monitorrozwoju.pl/ .

Dziękuję przedsiębiorcom zaangażowanym w prace Krośnieńskiej Rady Biznesu za poświęcony czas, wszystkie zgłoszone uwagi, wskazówki i pomysły. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu możemy tworzyć coraz lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz inwestycji w Krośnie – zauważa prezydent Piotr Przytocki.


logo Norway Grants

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

www.norwaygrants.pl

www.norwaygrants.org

2024-02-27T12:30:53+00:0027.02.2024|