Analiza dojazdów do pracy. Co pokazują najnowsze dane GUS?

Save as PDF

Ponad 17 tysięcy pracowników przyjeżdża do pracy w krośnieńskich firmach i instytucjach – w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, opublikowanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Rynek pracy w Krośnie jest jednym z najbardziej napływowych w regionie i ustępuje tylko stolicy województwa.

Diagram przedstawiający 5 miast Podkarpacia z największą liczbą przyjeżdżających do pracy: Rzeszów: 52736, Krosno: 17379, Mielec: 17107, Stalowa Wola: 14210, Dębica: 12266.

Wśród osób dojeżdżających do Krosna do pracy zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy powiatu krośnieńskiego (74%). Na kolejnych miejscach plasują się powiaty: jasielski (8%), brzozowski (8%), sanocki (3%) i strzyżowski (3%). W sumie 96% wszystkich przyjeżdżających pracowników pochodzi z powiatu krośnieńskiego i sąsiednich powiatów.

GUS wyszczególnił 104 gminy, z których przyjeżdżają osoby pracujące w Krośnie (nie uwzględniając dojazdów poniżej 3 osób). Największy napływ pracowników, powyżej 1000 osób, odnotowano z obszaru gmin Chorkówka, Miejsce Piastowe, Jedlicze, Korczyna, Wojaszówka i Dukla.

Poniżej prezentujemy listę 25 gmin, z których przyjeżdża największa liczba pracowników.

 

Gmina miejsca zamieszkania Liczba pracowników przyjeżdżających do Krosna
Chorkówka 2 065
Miejsce Piastowe 1 947
Jedlicze 1 925
Korczyna 1 585
Wojaszówka 1 378
Dukla 1 273
Rymanów 931
Iwonicz-Zdrój 873
Krościenko Wyżne 868
Haczów 749
Tarnowiec 409
Jasło – gmina miejska 353
Jasło – gmina wiejska 292
Brzozów 287
Frysztak 244
Nowy Żmigród 182
Jasienica Rosielna 176
Besko 131
Sanok – gmina miejska 129
Zarszyn 95
Rzeszów 90
Strzyżów 90
Domaradz 86
Wiśniowa 78
Dębowiec 62

 

Z kolei do pracy w innych gminach wyjeżdża 3 328 mieszkańców Krosna. Lista dziesięciu gmin, do których dojeżdża największa liczba osób, przedstawia się następująco.

Gminy, do których krośnianie wyjeżdżają do pracy Dojeżdżający
Jasło – gmina miejska 387
Miejsce Piastowe 272
Jedlicze 249
Chorkówka 245
Rzeszów 239
Iwonicz-Zdrój 210
Korczyna 203
Kraków 151
Rymanów 142
M.st.Warszawa 127

 

W Krośnie występuje znaczna przewaga liczby osób przyjeżdżających do pracy nad liczbą osób wyjeżdżających – iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wynosi 5,22. Pod tym względem, w zestawieniu powiatów Krosno zajmuje drugie miejsce w Polsce.

Cechy lokalnego rynku pracy, w tym dostęp do wykwalifikowanych pracowników, to dziś kluczowe kwestie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane GUS potwierdzają, że Krosno dysponuje znaczącym potencjałem do przyciągania pracowników spoza miasta. Istotnym atutem dla inwestorów są także osoby wyjeżdżające do pracy, np. do większych i oddalonych od Krosna ośrodków. Ta grupa może być zainteresowana podjęciem zatrudnienia na terenie naszego miasta, w kontekście atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy generowanych przez projekty inwestycyjne.

 

Opracowano z wykorzystaniem danych zawartych w publikacjach GUS:

„Dojazdy do pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” ; „ Macierz przepływów ludności związanych z zatrudnieniem”.

2024-02-08T11:33:00+00:0008.02.2024|