Nowy program zwolnień podatkowych dla inwestorów na terenie Krosna

Save as PDF

Rada Miasta Krosna uchwaliła nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów. Jest to kontynuacja poprzedniego programu, który obowiązywał od 2014 roku. Obecnie zasady uzyskania zwolnienia zostały uproszczone, a warunki są jeszcze korzystniejsze.

 

Ze zwolnień na dotychczasowych zasadach w latach 2014-2023 skorzystało 12 inwestorów. Łączna kwota udzielonych zwolnień wyniosła ponad 2,5 miliona złotych – informuje Piotr Przytocki, prezydent Krosna. –  Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, zmiany, które zaszły w otoczeniu gospodarczym oraz nowelizację przepisów unijnych w zakresie pomocy publicznej, przygotowaliśmy nowy program pomocowy. Ma on na celu wspieranie rozwoju lokalnych firm, a także zachęcanie nowych  inwestorów do lokowania swoich przedsięwzięć w Krośnie – dodaje prezydent.

 

Warto podkreślić bardzo istotną rolę, jaką w przygotowaniu projektu uchwały odegrała Krośnieńska Rada Biznesu. Założenia do nowej uchwały były konsultowane na kilku spotkaniach. Członkowie Rady Biznesu zgłosili wiele uwag i propozycji. Nowe zasady to w dużej mierze efekt przeprowadzenia ożywionych, często trudnych dyskusji i uwzględnienia  argumentów przedstawionych przez przedsiębiorców – mówi dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie?

  • Zwolnienie przysługuje w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części oraz związanych z nimi gruntów. Dotyczy inwestycji, których termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.
  •  Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w branżach priorytetowych, określonych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Katalog branż jest bardzo szeroki – obejmuje każdą działalność produkcyjną (przetwórstwo przemysłowe), usługi związane z rozwojem lotnictwa, logistykę, działalność wpływającą na rozwój ruchu turystycznego, usługi kreatywne. Ze szczegółową listą można zapoznać się w pliku do pobrania.

Branże zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem kryterium wspierania inwestycji o największym wpływie na rozwój miasta i potencjale tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Przyjęto kompromis pomiędzy wsparciem dla inwestorów a koniecznością zachowania stabilności finansowej budżetu miasta.

 

Jak długo można korzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie przysługuje na okres od 1 roku do 5 lat. Aby uzyskać wsparcie na rok, należy zrealizować inwestycję. Dłuższe okresy zwolnienia wymagają dodatkowo utworzenia  nowych miejsc pracy.

Okres zwolnienia Minimalna liczba nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
1 rok
2 lata 10
3 lata 20
4 lata 35
5 lat 50

 

Pomoc de minimis

Zwolnienie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis.  Wartość pomocy de minimis uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę z różnych źródeł nie może przekroczyć równowartości 300 000 euro w okresie 3 lat.

Zwolnienia obowiązują na obszarze całego miasta.

 

Kliknij i zapoznaj się z treścią uchwały

2024-04-11T15:40:05+00:0011.04.2024|