Program Rozwoju Przedsiębiorczości2023-12-27T15:21:00+00:00
PROGRAM ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030 jest dokumentem opracowanym w celu pobudzania potencjału przedsiębiorczości w Krośnie oraz wspierania i rozwoju sektora przedsiębiorstw.

Dokument powstał w ramach projektu pn. “Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast – POPT 2014-2020”, współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa.

Program został opracowany partycypacyjnie, z uwzględnieniem opinii uczniów i studentów, wśród których przeprowadzono badania ankietowe, przedsiębiorców, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, a także Krośnieńskiej Rady Biznesu, która uczestniczyła w pracach warsztatowych dotyczących zadań planowanych do realizacji.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości wyznacza zadania do realizacji w wielu sferach mających wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Do istotnych kierunków działań objętych Programem należą:

  • Przygotowanie kadr o kompetencjach potrzebnych na lokalnym rynku pracy,
  • Stworzenie oferty mieszkań dla pracowników,
  • Doskonalenie edukacji przedsiębiorczości,
  • Aktywny marketing gospodarczy,
  • Rozwój infrastruktury gospodarczej,
  • Rozwój polityki zachęt inwestycyjnych,
  • Wspieranie przedsiębiorców.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030 został zatwierdzony zarządzeniem nr 2302/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl