Przedsiębiorcy o podatkach i polityce energetycznej miasta

Save as PDF

Podczas drugiej sesji Krośnieńskiej Rady Biznesu (06.09), która odbyła się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno, rozmawiano o zwolnieniach z podatku od nieruchomości dla inwestorów oraz kwestiach związanych z dążeniem do samowystarczalności energetycznej miasta.

Krośnieńska Rada Biznesu jest 20-osobowym zespołem doradczym powołanym przez Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego. Jest złożona z przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Celem działania Rady jest wspólne wypracowywanie rozwiązań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz usług publicznych dla biznesu, konsultowanie najważniejszych kwestii dotyczących polityki gospodarczej miasta, informowanie o aktualnych potrzebach lokalnych przedsiębiorców – informuje Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.

Na ostatnim spotkaniu Rada spośród swoich członków wybrała Prezydium w składzie:

  • Przewodnicząca: Barbara Bartosik-Pękalska, Prezes Zarządu Glob Cars Sp. z o.o.,
  • Wiceprzewodniczący: Janusz Fic, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o.,
  • Wiceprzewodniczący: Marek Kiełtyka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie,
  • Wiceprzewodniczący: Piotr Wietecha, Wiceprezes Zarządu Wietpol Aerospace Sp. z o.o. Sp.k.

Zasadniczą część obrad stanowiła dyskusja na temat polityki zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestorów.

W Krośnie od 2014 r. na mocy uchwały Rady Miasta stosowane są zwolnienia podatkowe dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy – informuje dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta. – Chcemy zweryfikować te zasady i dostosować je do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz nowych przepisów. Oprócz tego zamierzamy przygotować dodatkowy, odrębny program, który byłby atrakcyjny dla inwestorów strategicznych, realizujących inwestycje o dużej powierzchni,  jednocześnie przyczyniające się do zatrzymywania w naszym mieście młodych ludzi i przyciągania nowych mieszkańców. Przestawiliśmy Krośnieńskiej Radzie Biznesu obowiązujące zasady przyznawania zwolnień podatkowych inwestorom, jak również wstępne założenia do projektu nowej uchwały dotyczącej wspierania dużych inwestycji.  Członkowie Rady zgłosili bardzo wiele uwag i wniosków. Większość z nich dotyczyła położenia odpowiedniego nacisku na wspieranie przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości, które już w mieście funkcjonują i zapewniają miejsca pracy. Przedsiębiorcy, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego oczekują łatwego dostępu do zwolnień, także dla branż, które dziś nie mogą korzystać z ulg. Wszystkie te głosy będziemy analizować i postaramy się wypracować rozwiązania, które z jednej strony będą realnym wsparciem dla inwestorów, a z drugiej, pozwolą zbudować budżet miasta umożliwiający realizację prorozwojowych inwestycji oraz wysokiej jakości usług dla mieszkańców. Te kwestie na pewno powrócą na następnych spotkaniach – podkreślił dr Tomasz Soliński.

Kolejna część spotkania dotyczyła polityki energetycznej miasta.

Janusz Fic, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego zaprezentował projekt zintegrowanego systemu odpadowo-energetycznego, w którym uczestniczy 28 gmin z południowego Podkarpacia. Na system składają się działania realizowane w obszarze odbioru odpadów, przetwarzania i segregacji odpadów, energetycznego wykorzystania pozostałości oraz lokalnego wykorzystania energii elektrycznej. Istotnym jego elementem będzie budowany obecnie blok energetyczny opalany paliwem na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o mocy cieplnej 6,4 MW oraz mocy elektrycznej 1,6 MW.

Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przedstawił także informacje na temat Krośnieńskiego Klastra Energetycznego, który Holding tworzy wraz z Miastem Krosnem oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w celu budowania lokalnego rynku energii.

Następnie Sławomir Juryś, Prezes Zarządu JSystem Sp. z o.o. przedstawił koncepcję inwestycyjną transformacji energetycznej miasta pod kątem osiągnięcia samowystarczalności. Obejmuje ona m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami, innowacyjną infrastrukturę energetyczną (np. produkcję i magazynowanie Zielonego Wodoru, kogenerację opartą na Zielonym Wodorze), rozwój i budowę nowych farm fotowoltaicznych, magazyny ciepła, jak również centralną platformę informatyczną do zarządzania infrastrukturą energetyczną w całym mieście.

Kolejna sesja Krośnieńskiej Rady Biznesu odbędzie się w październiku br.

Powołanie Krośnieńskiej Rady Biznesu jest elementem Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Krosna, wdrażanym w projekcie pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO”. Projekt uzyskał finansowanie z Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa.

 


Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

www.norwaygrants.pl

www.norwaygrants.org

2023-10-11T13:02:29+00:0008.09.2023|