alternative investment software setting up an investment company sakt investment partners 評判 qatar sports investments impairment loss on investment in subsidiary dazn japan investments 株式 会社

O rynku pracy na Forum Gospodarczym

Save as PDF

Rekordowa frekwencja – ponad 100 uczestników. Bardzo ciekawe dyskusje o rynku pracy, nowoczesnych formach kształcenia zawodowego w ścisłej współpracy z biznesem, pokoleniu milenialsów, motywowaniu pracowników i rozmawianiu z nimi. IV Forum Gospodarcze w Krośnie za nami.

W tym roku postanowiliśmy skupić się na problemach rynku pracy, które nurtują przedsiębiorców w całej Polsce – informuje Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna. – Prelekcje oraz dyskusje były niezwykle ciekawe. Swoje doświadczenia i opinie wymienili przedstawiciele różnych środowisk związanych z rynkiem pracy – przedsiębiorcy, specjaliści HR, publiczne służby zatrudnienia, a także przedstawiciele nauki i edukacji – obecni byli reprezentanci wszystkich szkół zawodowych działających w naszym mieście. Tematyka ta jest niezwykle istotna dla zapewnienia dalszego rozwoju Krosna, dlatego tak duże znaczenie ma debata w szerokim gronie, formułowanie wniosków i podejmowanie właściwych działań – zauważa Prezydent.

 

Mieszkania dla pracowników
Prezydent Piotr Przytocki zapewnił przedsiębiorców o wsparciu ze strony samorządu w obszarze kapitału ludzkiego. Zachęcał do podejmowania i rozwijania współpracy z krośnieńskimi szkołami średnimi. Zaproponował także partycypację w programie mieszkaniowym realizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, dzięki któremu pracodawcy mogą pozyskać mieszkania na wynajem dla swoich pracowników.
Zastępca Prezydenta dr Tomasz Soliński, który jednocześnie prowadził Forum, poinformował o stanie zagospodarowania Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” i zapraszał do inwestowania w Krośnie.
Prezentację pt. „Kapitał ludzki ważnym aspektem atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Krosna” można pobrać w tym miejscu (kliknij tutaj).
Szczegółowe informacje o programie budownictwa mieszkaniowego są dostępne na stronie internetowej TBS (kliknij tutaj).

 

O trendach na rynku pracy
Dyskusję dotyczącą diagnozy rynku pracy, dostępności i jakości kadr oraz nowoczesnych metod motywowania pracowników moderowała Anna Baran – psycholog, trener, coach, właścicielka Pracowni Psychologii Biznesu.

Tadeusz Sanocki, Prezes firmy Splast, działającej w Strefie Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko” zwrócił uwagę m.in. na kwestie wynagrodzeń w naszym mieście.
W naszej firmie realizujemy trudne, skomplikowane projekty. Staramy się tak zorganizować pracę, żeby zapewnić wysoką wydajność. Z tą wydajnością oczywiście muszą iść w parze odpowiednie pieniądze. Patrząc na statystyki dotyczące przeciętnych wynagrodzeń – zdecydowanie podwyższamy średnią w Krośnie. W tym aspekcie nasza firma może rywalizować z Mazowszem – zauważył.
Prezes Splast-u zwrócił także uwagę na fakt, iż w ostatnim czasie wiele osób powraca z emigracji. Firma zatrudnia takich pracowników, często pozyskuje ich dzięki własnym szerokim kontaktom zagranicznym.

Podobne spostrzeżenia miała Renata Markowska, Dyrektor działu HR w firmie MTU Aero Engines Polska z Rzeszowa.
Obserwujemy, że osoby, które kiedyś wyjechały za granicę, np. do Anglii, bardzo chętnie pytają u nas o pracę. Są to dla nas bardzo dobrzy kandydaci – ze względu na kompetencje językowe, kulturowe. Wszystkie te prace, które dziś proponujemy, ocierają się o świat – dostawcy, odbiorcy, poddostawcy, realizowane projekty – to wszystko jest zorganizowane międzynarodowo. Dlatego w kulturze organizacyjnej firmy musi być na to przestrzeń. Ważne są kompetencje współpracy z innymi krajami, kulturami – powiedziała Renata Markowska.

IV FG

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Sanocki, Renata Markowska, Regina Chrzanowska, Anna Baran

Była mowa także o problemach – rozdźwięku pomiędzy systemem edukacji w Polsce a rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw produkcyjnych.
Coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na proste czynności, których uczą szkoły zawodowe– zauważyła Renata Markowska. – W firmach, niezależnie od branży, jest coraz większa automatyzacja i coraz wyższe specjalizacje. Najbardziej poszukiwanymi zawodami będą takie, które wiążą się z programowaniem – dzisiaj maszyn, a za chwilę robotów. To jest przyszłość. Pracowników będzie potrzebnych być może mniej, ale poszukiwane będą osoby z innymi umiejętnościami – dodała.

Regina Chrzanowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie stwierdziła, że niezwykle trudno byłoby znaleźć w rejestrach publicznych służb zatrudnienia specjalistów o tak wysokich kwalifikacjach, jakich oczekuje dziś innowacyjny przemysł. Inaczej sytuacja przedstawia się w branży usługowej, gdzie istnieją znacznie większe możliwości wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. Zwróciła także uwagę na problem długotrwałego bezrobocia.
Większość zarejestrowanych osób bezrobotnych z różnych powodów nie szuka zatrudnienia. Obecnie w naszym resorcie trwają prace nad zmianą podejścia do tych osób oraz do ich obsługi, tak aby przywrócić je na rynek pracy – powiedziała Regina Chrzanowska.

 

Jak sprostać oczekiwaniom milenialsów i zatrzymać talenty
Psycholog Anna Baran nawiązała do pokolenia milenialsów – młodych ludzi, którzy mają szczególne oczekiwania wobec pracodawców. Popularna jest teza, że pokolenie to nie potrzebuje szefa, wskazującego jakie zadania należy wykonać, lecz mentora. Pracodawca powinien także edukować i wychowywać pracowników.

Renata Markowska zwróciła uwagę, że dziś koniecznością jest indywidualne spojrzenie na każdego pracownika, co może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w dużych firmach. Młodzi ludzie pragną być dostrzegani i rozumiani, wraz ze swoimi osobistymi życiowymi potrzebami. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iż praca jest dzisiaj dopełnieniem życia. W zaspokajaniu tych indywidualnych potrzeb pomagają takie rozwiązania, jak elastyczne systemy organizacji pracy, czy praca zdalna.

Tadeusz Sanocki opowiedział o stosowanych w firmie Splast sposobach na zatrzymanie utalentowanych pracowników.
Stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego pracownika jest tematem numer jeden. Tę ścieżkę jasno definiujemy przed młodymi ludźmi – podkreślił. Mówił o umożliwianiu ambitnym osobom podnoszenia kwalifikacji, m.in. poprzez szkolenia czy udział w międzynarodowych branżowych konferencjach, jak również o angażowaniu ich do nowych, innowacyjnych projektów. Podczas dyskusji wybrzmiała także kwestia dodatkowych świadczeń dla pracowników, opieki socjalnej, pracowniczych funduszy emerytalnych, finansowaniu przez pracodawców karnetów fitness, organizacji spotkań integracyjnych, czy rywalizacji sportowej. Eksperci zgodnie stwierdzili, że sprawy te mają istotne znaczenie w budowaniu więzi pracownika z firmą.

Tematykę dodatkowych świadczeń pracowniczych przedstawił szerzej dr Marek Żołdak, Prezes Domu Brokerskiego VECTOR. Zaprezentował najpopularniejsze i najbardziej pożądane przez pracowników rodzaje benefitów, wśród których znajdują się m.in. benefity ubezpieczeniowe – grupowe ubezpieczenia na życie, pakiety opieki medycznej, assistance domowy, medyczny oraz prawny i in. Wyjaśnił także zagadnienia związane z optymalizacją kosztową po stronie pracodawcy i pracownika.

 

Jak rozmawiać
Anna Baran, właścicielka Pracowni Psychologii Biznesu, przekonywała o tym, jak ważna jest rozmowa. Mówiła m.in. o technikach prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, podkreślała znaczenie właściwego przygotowania się do rozmowy i przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej.
Prezentacja do pobrania (kliknij tutaj).

 

Jak wykształcić dobrego pracownika
O tym, jak zadbać o wykształcenie przyszłych pracowników rozmawiali przedstawiciele biznesu oraz nauki i oświaty. Panel dyskusyjny poprowadził Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, nadzorujący bezpośrednio sprawy edukacji.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz, Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie opowiedział o doświadczeniach uczelni we współpracy z firmą meblarską Nowy Styl, polegającej na zorganizowaniu studiów dualnych o specjalności Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Obaj partnerzy czerpią dziś z tego korzyści. Przygotowania do uruchomienia kierunku trwały kilka lat, wymagały wielu rozmów i spotkań, „nauczenia się siebie nawzajem”, ale towarzyszyła im wielka życzliwość z obu stron. Uczelnia zyskała dostęp do najnowszych technologii. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez pracowników firmy, którzy czerpią ogromną satysfakcję z pracy ze studentami. Studia dualne prowadzone z Nowym Stylem stały się popularną ścieżką zdobywania kompetencji, wybieraną przez studentów PWSZ.
Prorektor Zbigniew Barabasz podkreślił, że o to, aby student wybrał kierunek techniczny nie wystarczy zabiegać na poziomie szkoły średniej.
Kształtowanie postaw, kierunkowanie zainteresowań odbywa się w szkole podstawowej – zauważył. – W celu rozbudzania tych zainteresowań prowadzimy we współpracy z miastem kilka projektów, np. „Ścieżki Kopernika”, „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Podczas ciekawych zajęć zapoznajemy uczniów z kierunkami politechnicznymi. To procentuje. Coraz więcej młodych ludzi wykazuje zainteresowania techniczne.

W dyskusji głos zabrały także przedstawicielki działu HR firmy lotniczej Linetech Aircraft Maintenance z Rzeszowa- Ilona Nazaruk oraz Agnieszka Kot. Linetech ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy ze szkołami zawodowymi na Podkarpaciu, realizuje w tym zakresie nowatorskie projekty. Zostały już przeprowadzone pierwsze rozmowy w sprawie współpracy z krośnieńskim „Mechanikiem”. Dzięki temu uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy zdobywaliby umiejętności praktyczne pod okiem specjalistów z tej firmy.
O potrzebie tego rodzaju współpracy i dotychczasowych doświadczeniach „Mechanika” opowiedział dyrektor szkoły, Bogdan Adamski. Podkreślał dużą motywację i zainteresowanie uczniów zajęciami praktycznymi z zakresu nowych technologii.

Wśród przedstawicieli przemysłu znaleźli się również: Renata Markowska, Dyrektor HR z firmy MTU Aero Engines Polska oraz Leszek Waliszewski, Prezes Zarządu FA Krosno. Przedsiębiorcy uczestniczący w dyskusji zgodnie podkreślali, że dużym problemem polskiego systemu kształcenia zawodowego jest zbyt mały wymiar praktyk zawodowych. Miesięczne praktyki u pracodawców, w rzeczywistym środowisku pracy, nie są wystarczające, aby uczniowie nabyli wszystkie potrzebne kompetencje. Renata Markowska przedstawiła jak system dualny funkcjonuje na rynku niemieckim, który jest uważany za wzór.

Prorektor PWSZ Zbigniew Barabasz zapowiedział, że od przyszłego roku krośnieńska PWSZ będzie kształciła praktycznie, w związku z czym na tej uczelni praktyki zawodowe zostaną wydłużone do 6 miesięcy.

Zauważono także dużą bolączkę systemu oświaty w postaci braku kształtowania umiejętności miękkich u uczniów szkół średnich.

Zastępca Prezydenta Bronisław Baran poinformował o ostatniej nowelizacji prawa oświatowego, która wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie edukacji. Dotyczą one m.in. wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym.

 

RODO w rekrutacji i zatrudnianiu
Przedstawicielki Kancelarii AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu – r.pr. Justyna Gunia oraz apl. Katarzyna Bielańska zaprezentowały praktyczne informacje dotyczące stosowania przepisów o ochronie danych osobowych podczas rekrutacji pracowników, a także po zawarciu umowy o pracę.
Prezentację AXELO można pobrać w tym miejscu (kliknij).

 

Na zakończenie – sprawdzian wiedzy ekonomicznej
Adam Sachajdak reprezentujący Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Krośnie przedstawił założenia i mechanizm funkcjonowania płatności podzielonej tzw. split payment, wynikającej z ustawy obowiązującej w Polsce od 1 lipca 2018 r. Przygotował także ciekawą, interaktywną rozrywkę dla uczestników – konkurs wiedzy ekonomicznej z atrakcyjnymi nagrodami, przeprowadzony z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim Partnerom IV Forum Gospodarczego w Krośnie za współpracę przy organizacji wydarzenia. Byli to Santander Bank Polska, Dom Brokerski Vector oraz kancelaria AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu. Naszym niezwykłym prelegentom i uczestnikom paneli dyskusyjnych składam podziękowania za twórcze i inspirujące rozmowy. Dziękuję także dziennikarzom, a szczególnie portalowi GospodarkaPodkarpacka.pl, sprawującemu patronat medialny. Myślimy już o V Forum Gospodarczym, które odbędzie się za rok, w związku z tym już dziś zapraszamy do współpracy – informuje dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

 

Prezentacje ze spotkania publikujemy za zgodą ich autorów. Prezentacje są chronione prawem autorskim.

 

2018-12-07T15:12:23+00:0007.12.2018|